Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 4/2002
Pierwszy rok wydawania "Renowacji" pod nowym tytułem "Renowacje i Zabytki" dobiega końca. Zmiany, których dokonaliśmy okazały się konieczne dla sprawnego funkcjonowania czasopisma.

Rozwinęliśmy współpracę z wieloma instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, uczelniami, szkołami i osobami prywatnymi. W przyszłym roku trafi do nich tysiąc egzemplarzy naszego czasopisma jako darowizna. Służyć to ma informowaniu szerokiego kręgu ludzi związanych z renowacjami o wykonywanych pracach, nowych materiałach i technologiach. Ponadto zawsze po wydaniu wszystkich jednorocznych numerów wykonujemy z nich tzw. roczniki czyli liczące ponad pięćset stron książki oprawione w twardą oprawę, które trafią do wymienionych wyżej jednostek.

Dopracowaliśmy już kolportaż i prenumeratę czasopisma, a organizowane przez nas giełdy stopniowo stają się wiodącą imprezą w kraju w zakresie renowacji budownictwa i architektury zabytkowej.

Wciąż rozwijamy współpracę z naszym patronem Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa, sami wspomagając wiele konferencji i kongresów na terenie kraju. W roku 2003 zamierzamy wprowadzić na łamy "Renowacji i Zabytków" zestaw bogato ilustrowanych zagadnień, które kontynuować będziemy we wszystkich czterech wydaniach.

Będą to:
- adaptacje obiektów zabytkowych na hotele, lokale, sklepy,
- instalacje w zabytku
- historia i charakterystyka podstawowych materiałów budowlanych (cement, wapno, gips, kamień) i ich zastosowania,
- farby i ich przydatność do renowacji,
- historyczna i współczesna stolarka otworowa,
- metody osuszeń i izolacji budownictwa zabytkowego.

Nowością na naszych łamach będzie katalog zabytkowej architektury światowej oparty na fotografiach z archiwów naszych stałych współpracowników. Część informacyjna będzie nadal rozwijana, a przekazywane nam informacje z urzędów i instytucji będą ujęte w stałe działy.

W numerze bieżącym we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Wydziałem Urbanistyki Politechniki Łódzkiej prezentujemy zapowiadaną wcześniej Łódź. Kontynuujemy także opis zasobnego w zabytki regionu lubelskiego, tym razem jest to Zamość.
Z założonych tematów przenieśliśmy do numeru pierwszego w 2003 roku sztuczny kamień oraz instalacje. Związane to jest z niezwykłą obszernością materiału, co zmusiłoby nas do jego podzielenia na części na przełomie roku. Nie jest to zgodne z naszymi założeniami związanymi z tworzeniem tzw. roczników-książek które zawierać będą kompletne opracowania tematyczne.

Nieustannie zapraszamy na naszą stronę www.renowacjeizabytki.pl, gdzie zamieścimy więcej informacji o przyszłorocznym planie redakcyjnym i II Europejskiej Giełdzie Informacji Renowacyjnej.

Redaktor Naczelny
Edward Hardt

ROZMAITOŚCI

Szkoła Kerakoll; Projekt "Nowe życie pod starymi dachami"; "denkmal 2002" - Europejskie Targi Konserwacji Zabytków i Rewitalizacji Miast - Lipsk 30.10-2.11.2002; Badania nad ochroną zabytków - 5. Konferencja Komisji Europejskiej, Kraków, 16-18 maja 2002; "Remo 2002" - problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych
str. 6
SKOZK

Informacja o działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa od lipca do września 2002r.
str. 11


ŁÓDZKIE

Dziedzictwo architektoniczne Łodzi

Łódź nie miała być "normalnym", dużym miastem - do takiego wniosku można dojść analizując jej układ przestrzenny i politykę władz, które od zawsze skąpiły jej odpowiednich inwestycji publicznych. Kiedy Rajmund Rembieliński zarządził stworzenie na ubogim pograniczu wielkopolsko-mazowieckim dużej "osady fabrycznej", to widział on ją jako półwiejską kolonię włókienników, a nigdy jako drugie największe miasto w państwie.
dr Jacek WESOŁOWSKI - str. 13

Łódź - przegląd realizacji

Przegląd zawiera fotografie obiektów na terenie Łodzi, w których przez ostatnie 8-10 lat wykonano znaczące prace renowacyjne. W niektórych z prezentowanych obiektów prace te wciąż trwają.
mgr Wojciech SZYGENDOWSKI - str. 26

Inowłódz - znany i nieznany
mgr inż. arch. Ewa Gwóźdź - str. 51


LUBELSZCZYZNA

Zamość
Miasto Zamość jest jednym z najwspanialszych w Europie przykładów "miasta idealnego", opartego na wzorach włoskiej urbanistyki renesansowej. Założone w 1580 r. przez Jana Zamoyskiego według projektu włoskiego architekta Bernardo Morando, stanowi jedno największych osiągnięć w dziedzinie XVI-wiecznego europejskiego rozplanowania przestrzennego.
mgr Maria FORNAL - str. 58

Zamość w szkicach Jana Gumowskiego
Późnorenesansowy Zamość, ma osobliwy urok, gdyż potrafi zachwycać tak doskonałością swego założenia urbanistycznego, jak pięknem jednostkowych dzieł architektury. Jednak każdego kto go zwiedza z pewnością zauroczy Rynek Wielki, przy którym stoi ratusz i wokół którego wznoszą się najpiękniejsze kamienice. Przykładem może być kamienica Morandowska II w południowej pierzei rynku.
dr Jerzy ŻYWICKI - str. 70
METAL

Metal w architekturze (cz. 1)
Metale miały zawsze niezwykle szerokie zastosowanie w budownictwie, często niewidoczne.
Obecnie wiele wykonanych z nich elementów i konstrukcji zaczęło ukazywać się naszym oczom. Także w aranżacji stref o charakterze historycznym architekci i urbaniści coraz częściej wykorzystują ten materiał.
str. 75

FIRMA NUMERU

Przyjacielskie przejęcie
Rozmowa z prezesem firmy Sto - Tomaszem GROTOWSKIM
str. 84
RYNEK

Zastosowanie wzmocnionych kompozytów włóknistych (FRP)
Jedną z metod poprawy statyki i wzmocnienia budowli zabytkowych jest zastosowanie przyklejanego zbrojenia zewnętrznego w postaci taśm, mat lub tkanin ze wzmocnionych kompozytów włóknistych. Zabieg taki zastosowano przy wzmocnieniu sklepienia bazyliki św. Franciszka z Asyżu.
mgr inż. Marek MAKAREWICZ - str. 88

Historyczny dach w nowym wydaniu.
Gerard HALAMA - str. 92
KONSERWACJA, RENOWACJA

Ratusz w Środzie Śląskiej
Południowa fasada ratusza Średzkiego znajduje się na centralnym placu zabudowy przyrynkowej. Podjęta w roku 1995 próba rekonstrukcji pierwotnego wyglądu elewacji ratusza w Środzie Śląskiej opierała się na wynikach badań architektonicznych prowadzonych u schyłku lat osiemdziesiątych.
dr Jan ŻELBROMSKI - str. 98
CERAMIKA
Ochrona budowli z cegły
Obok bezspornych zalet budowlanych cegły, potwierdzonych trwałością budowli historycznych, materiał ten wykazuje podatność na wiele czynników destrukcji. Na zdjęciu widoczne są biologiczne i fizyczne zniszczenia muru.
dr Marian PADŁO - str. 108
 
KARTY TECHNICZNE

-tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, stolarka otworowa, ceramika

str. 113-120
CENNIKI

-tynki i zaprawy, preparaty chemiczne, farby, ceramika
str. 121-126
ARTYKUŁY SPONSOROWANE

System Sanabuild
str. 56

Okna w Zamku Książ
str. 96

Systemy wg technologii marki Deitermann
str. 106

W trosce o warszawski Barbakan
str. 112


Blankiet prenumeraty
str. 128
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej