Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Renowacje i Zabytki 1/2002

ROZMAITOŚCI

Tadeusz Chruścicki (1934-2001); Wielki Krzyż Orderu św. Grzegorza Wielkiego dla Profesora; "Remmers" - nowe centrum logistyczno-szkoleniowe; Podziemne obiekty zabytkowe; Nowy oddział Caparolu; Wiekor w Baranowie Sandomierskim; Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie restauracji zabytków; Sto AG, Stühlingen; Masy mineralne w rekonstrukcji kamiennych obiektów zabytkowych; Wyższe kwalifikacje to większe szanse na rynku pracy; Deitermann Polska - Przedsiębiorstwem FAIR PLAY  
str. 8-15


SKOZK


Program całościowego odnowienia zabytków Wawelu -etap II do 2010 roku, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2002-2005
Obecnie, po upływie dziesięciu lat realizacji programu całościowego odnowienia zabytków Wawelu, pozytywne zmiany są uderzające, lecz nie dotyczą wszystkich budowli wzgórza i ich otoczenia. W dalszym ciągu na przeprowadzenie koniecznych prac konserwatorskich czeka wiele jeszcze obiektów, w związku z czym koniecznym stało się opracowanie drugiego etapu całościowego odnowienia zabytków Wawelu.
dr Andrzej FISHINGER - str. 16
Informacja o działalności SKOZK- str. 20


DOKUMENT

Lista rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezentacja listy 191 rzeczoznawców (uprawnionych do wydawania ocen i opinii w danym zakresie wiedzy), wyłonionych przez Główną Komisję Konserwatorską i powołanych na okres pięciu lat przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Ministerstwo Kultury).  
str. 23


WARSZAWA


FUNKCJONALNE ZABYTKI

Konserwacja zabytków w Warszawie w wieku XX
Ochrona tutejszych zabytków wymaga różnorodnego podejścia do odmiennych typów zabudowy, a ogromna liczba dawnych budowli niewątpliwie utrudnia skuteczną ochronę i podejmowanie poprawnej konserwacji, zgodnej ze współczesną wiedzą i technologią konserwatorską.  
dr Jakub LEWICKI - str. 28

Warszawa - wybrane przedsięwzięcia konserwatorskie zrealizowane w ostatnich latach
str. 51

Warszawska Starówka - wybrane obiekty
Jako teren zabytkowy została z dniem 2 września 1980 roku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Podlega szczególnej i wnikliwej trosce konserwatorskiej. Program przeprowadzenia niezbędnych prac w obrębie tego rejonu obejmuje remonty kamienic staromiejskich, murów obronnych, Mostu Gotyckiego, kościołów, podejmowane są też starania zmierzające do zagospodarowania wnętrz Barbakanu.  
Hanna LEWICKA - str. 52

Pałac Sobańskich - kontrowersyjna adaptacja
Agnieszka RENÉ - str. 59

Pałac Karnickich - połączenie wartości zabytkowych z nowymi funkcjami użytkowymi
Agnieszka RENÉ - str. 64

Oficyna pałacu "Pod Karczochem" - konserwacja ceglanej elewacji
Małgorzata CHODOROWSKA - str. 68

Kościół św. Krzyża
- kompleksowy remont konserwatorski fasady
Fasada kościoła św. Krzyża należy do najważniejszych przykładów sztuki barokowej w Polsce. Jest to największa rozmiarami fasada kościelna w Warszawie i zarazem stanowi znakomite rozwiązanie pod względem artystycznym. Ogólna kondycja fasady wraz z wieżami okazała się dostatecznie dobra i zastosowano wobec niej typowe działania konserwatorskie. Zdecydowanej interwencji wymagała rzeźbiarska kompozycja centralna fasady - krzyż, rzeźby aniołów i wazony.  
Joanna ZIENTEK - str. 70

Kamienica przy ul. Marszałkowskiej 72
-pozytywny przykład działalności twórczej w konserwacji
Joanna ZIENTEK - str. 74

Zabudowa pofabryczna przy ul. Waliców 11
- konserwacja i adaptacja połączona z rewitalizacją funkcjonalną
Małgorzata CHODOROWSKA - str. 80

Dawny budynek fabryczny - ul. Przemysłowa 26
Joanna ZIENTEK - str. 86


FORUM

Zezwolenia, uprawnienia i kilka uwag
Zezwolenie na prace zobowiązany jest uzyskać właściciel lub użytkownik - poprzednio wniosek mógł złożyć także wykonawca prac. Natomiast obecnie to właśnie wykonawca prac odpowiada za zawiadomienie konserwatora o rozpoczęciu i zakończeniu prac objętych zezwoleniem (na 7 dni przed terminem), "wszelkich zagrożeniach i nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac" (niezwłocznie), a także za sporządzenie i przekazanie konserwatorowi dokumentacji przebiegu prac oraz wniosków i zaleceń konserwatorskich dotyczących użytkowania zabytku (do 3 miesięcy od zakończenia prac).  
mgr inż. arch. Piotr M. STĘPIEŃ - str. 92

Przekształcenia i modernizacje zabytków i budowli historycznych
-panel dyskusyjny (cz. 1)
Okazuje się, że pojawiły się nowe problemy w ochronie zabytków architektury, nie tylko tych będących w rejestrze, ale także innych budowli historycznych, które pozostając jedynie w ewidencji dóbr kultury wojewódzkiego konserwatora, stanowią o wyglądzie naszych miast. Te ostatnie, stopniowo pozbawiane historycznego wystroju, zarówno poprzez wymianę okien, drzwi, parkietów, przekształcenia wewnątrz, jak i czasami podnoszenia o kolejne piętra czy rozbudowę - tracą walor budynku historycznego.  
Moderator dyskusji mgr inż. arch. Marek BARAŃSKI - str. 98


CERAMIKA


Ceramiczne materiały budowlane
- rys historyczny (cz. 1)
Budowle z cegły lub kamienia i cegły przeniknęły do Polski wraz z pojawieniem się gotyku, który dotarł do Polski wraz z cystersami (Trzebnica, Mogiła) i został rozpowszechniony przez dominikanów i franciszkanów. Katedra w Chełmży (1251 r.) zapoczątkowuje budownictwo ceglane. Na południu rozpowszechnia się architektura ceglano-kamienna.  
dr Lucyna WESTFAL - str. 110


CENNIKI

preparaty chemiczne, ceramika
str. 126-128


KARTY TECHNICZNE
preparaty chemiczne, stolarka otworowa, ceramika
str. 129-134


ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Z niejednego pieca - str. 22

Renowacja Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu

-str. 96

Dachówki ceramiczne WIEKOR
-najnowsze technologie w renowacjach zabytkowych dachów
-str. 108

Blankiet prenumeraty
str. 135-136

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej