Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
07.12.2019
Zamek w Kórniku
W ostatnich latach na terenie powiatu poznańskiego dokonano wielu renowacji historycznych obiektów. Dzięki wykorzystaniu farb i tynków mineralnych Keim przywrócono piękno kilku ważnym budynkom. Do najważniejszych realizacji należy niewątpliwie renowacja Zamku w Kórniku.

Zamek w Kórniku jest główną siedzibą Biblioteki Kórnickiej, placówki Polskiej Akademii Nauk, w której przechowywane są najcenniejsze zbiory biblioteczne i muzealne polskiego dziedzictwa kulturowego.

Znajdują się w niej m.in. autografy prac Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, autografy prac i listów Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Wybickiego, ale także Napoleona i wielu innych postaci ze świata kultury i nauki. Zbiory biblioteczne – zgodnie z wolą ich fundatorów – są nadal uzupełniane, udostępniane i przechowywane dla następnych pokoleń Polaków.

Zamek należy do najcenniejszych zabytków w Polsce. Obecny kształt zamku nawiązuje do angielskiego neogotyku, jednego z historyzujących stylów popularnych w XIX w. Od 2011 r. zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli – znajduje się na liście Pomników Historii.

Prace związane z modernizacją elewacji w kórnickim zamku trwają od kilku lat. Wcześniej wyremontowano m.in. ceglane części elewacji na wieży, wyremontowano też okna, dach, zmodernizowano zamkowe przyziemia. Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasz Jasiński powiedział PAP, że w ramach prac renowacyjnych udało się przywrócić historyczny kolor elewacji frontowej. „W latach 60. ub. wieku poprzednia elewacja została «przecementowana ». Ona nie oddychała, odparzała się, odpadała i zagrażała ludziom. Ekspertyzy pokazały, że nie ma dla niej żadnego ratunku. Musieliśmy ją zupełnie zerwać; wykorzystaliśmy ten moment na założenie nowego okablowania, kamer i wszelkiej innej instalacji. Położyliśmy piękny tynk i dobraliśmy historyczny, piaskowy kolor”. Konserwatorom udało się odnaleźć miejsca, w których zachowały się oryginalne, śladowe ilości otynkowania nadającego barwę z czasów hrabiego Działyńskiego. „Przywróciliśmy elewacji taki kolor, jaki wybrał przed laty Tytus Działyński. Ten kolor jest, moim zdaniem, taki jak piasek na obrazie Aleksandra Gierymskiego «Piaskarze»” – powiedział prof. Jasiński.

W pracach renowacyjnych zamku zastosowano system tynków wapiennych Keim NHL-Kalkputz-Grob i Keim NHL-Kalkputz-Fein oraz farby zolowo-krzemianowe Keim Soldalit.

Fotografie: Krzysztof Sypniewski

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - 1/2020

W numerze:

Bieżące funkcjonowanie Parku Kulturowego Stare Miasto

Park Kulturowy szansą Nowej Huty

Dziedzictwo materialne Krakowa

Krajobraz miast historycznych – o potrzebie zarządzania zintegrowanego

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej