Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL
31.03.2023
Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

W dniu 22 listopada 2022 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”. Dzięki trzem poprzednim dotacjom z MKiDN udało się poddać konserwacji 32 nowożytne rzeźby sakralne. Celem obecnego zadania była konserwacja pięciu zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum KUL: trzech gotyckich rzeźb śląskich, jednej ludowej o nieokreślonej proweniencji powstałej w okresie nowożytnym, noszącej jednak znamiona poprzedniej epoki, oraz XVIII-wiecznego krucyfiksu – luksusowej pamiątki z pielgrzymki do Ziemi Świętej. O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL. Krytyczny stan zachowania zabytków zobligował muzeum do pilnej interwencji konserwatorskiej. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w uniwersyteckim nauczaniu o rozwoju sztuki okresu średniowiecza i nowożytności. Konserwowane rzeźby gotyckie są wybitnymi przykładami średniowiecznej rzeźby polskiej. Do zbiorów muzealnych KUL trafiły wraz z 25 innymi przykładami średniowiecznej i nowożytnej plastyki śląskiej jako dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej w 1956 r. Pochodzący z XVIII w. krucyfiks wykonany z drewna oliwnego, wysadzany macicą perłową i kością słoniową, zdaje się być prawdziwą perełką w polskich zbiorach – kwerenda wykazała istnienie zaledwie kilku sztuk. Pokłosiem zadania była wystawa czasowa „Odzyskany blask, odsłona czwarta” w Muzeum KUL oraz folder prezentujący historię zabytków i kulisy ich konserwacji.

http://www.muzeum.kul.pl/

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
ZAMEK W MALBORKU - 1/2024

W numerze:

ZAMEK W MALBORKU


Dzieje budowlane zamku

Droga do UNESCO

Muzeum od kuchni

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej