Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Zabytki z Muzeum KUL już w konserwacji
20.06.2022
Zabytki z Muzeum KUL już w konserwacji

W dniu 20 maja br. rozpoczęły się prace konserwatorskie przy 5 zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

Celem zadania jest konserwacja pięciu zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum KUL:
trzech gotyckich rzeźb śląskich (ok. 1500 r.), jednej ludowej o nieokreślonej proweniencji, powstałej w okresie nowożytnym, noszącej jednak znamiona poprzedniej epoki oraz XVIII-wiecznego krucyfiksu – luksusowej pamiątki z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL. Krytyczny stan zachowania zabytków obliguje do pilnej interwencji konserwatorskiej. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w uniwersyteckim nauczaniu o rozwoju sztuki okresu średniowiecza i nowożytności. Zadanie obejmuje także wystawę czasową i wydanie folderu, prezentujących historię zabytków i kulisy ich konserwacji.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH


zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”


czas realizacji: 17 I – 31 XII 2022 r.


autor projektu: dr Krzysztof Przylicki


prace konserwatorskie: Konserwacja Dzieł Sztuki – mgr Grzegorz Gołubiak


https://muzeum.kul.pl/


Matka Boża z Dzieciątkiem


pracownia śląska; około 1500;
rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona; drewno lipowe, ślady zaprawy kredowo-klejowej i warstw malarskich;


wys. 135 cm;


nr inw. MU KUL III-322;


dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z 1956 r.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej