Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Z Reszla do Świętej Lipki – renowacja zespołu przydrożnych kapliczek różańcowych
15.12.2023
Z Reszla do Świętej Lipki – renowacja zespołu przydrożnych kapliczek różańcowych

Jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu Warmii są kapliczki katolickie dedykowane świętym oraz Matce Bożej. Stojące w różnych miejscach: przy drogach, we wsiach, w polu – są cechą odróżniającą ten region od Mazur, gdzie historycznie dominował protestantyzm i trudno znaleźć podobne miejsca kultu religijnego. Przy zaangażowaniu lokalnej społeczności podjęto zadanie renowacji jedynego w regionie zespołu przydrożnych kapliczek różańcowych.

Pomiędzy Reszlem a Świętą Lipką, po obu stronach liczącej ok. 5 km drogi łączącej te miejscowości, znajduje się grupa 15 barokowych kapliczek różańcowych. Powstały w latach 1733–1735 na trasie, którą wcześniej i później przemieszczały się „łosiery” wiernych, co w gwarze warmińskiej oznaczało pielgrzymki, kierujących się z reszelskiej fary jezuickiej do Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce, także będącego ośrodkiem jezuitów.

Kapliczki są murowane z cegły, tynkowane, architektonicznie nawiązują do stylu barokowego sanktuarium świętolipskiego, podobnie jak i pierwotna kolorystyka korespondowa- ła z różową barwą elewacji świątyni. W niszach obiektów znajdują się kamienne rzeźby odnoszące się do tajemnic różańcowych, wykonane z piaskowca przez Jana Freya z Braniewa i Jana Chrystiana Schmidta z Reszla. Zwieńczeniem kapliczek były wykute żelazne krzyże z datowanymi chorągiewkami, które wykonał Jan Schwartz – kowal z Reszla. Wzdłuż drogi nasadzono istniejące do dziś lipy, które podobnie jak zespół kapliczek różańcowych, obecnie są pod opieką konserwatorską.

Przeprowadzone prace konserwatorskie generalnie miały na celu rekonstrukcje tynków, przywrócenie pierwotnej kolorystyki kapliczek, jak również renowację płaskorzeźb. Wykonane prace obejmowały w pierwszych krokach usunięcie zabrudzeń, dezynfekcję oraz wzmocnienie pierwotnych warstw wapiennych. Kolejnym krokiem była rekonstrukcja brakujących detali architektonicznych, takich jak gzymsy. Na koniec wykonano wymalowania dostosowane do odkrytego oryginału, w oparciu o kolorystykę farb Keim. Malowanie zostało wykonane farbami kryjącymi Keim Soldalit oraz farbami laserunkowymi Keim Restauro-Lasur w połączeniu z Keim Restauro-Fixativ. Dokonano także konserwacji lub wymiany elementów metalowych – krzyży i chorągiewek. Autorem dokumentacji i badań była konserwator dzieł sztuki Magdalena Wiktoria Schneider. W wykonanie konserwacji zaangażowanych było wiele podmiotów, w tym m.in. ww. autorka dokumentacji oraz firma Transfer Art-System.

Renowacja dotyczyła 9 kapliczek, pozostałe czekają jeszcze na remont. W wyniku przeprowadzonych konserwacji kapliczki odzyskały pierwotny blask, pięknie komponując się z otaczającą przyrodą. Oprócz wartości religijnej stanowią wspaniałą lokalną atrakcję turystyczną, tak w zakresie jednostkowym, jak i zespołowo – w powiązaniu z Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce, gdzie także wykorzystane były farby Keim: zarówno przy przeprowadzonej 12 lat temu renowacji elewacji świątyni, jak i podczas ostatnio prowadzonych prac remontowych w kruż- gankach.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
ZAMEK W MALBORKU - 1/2024

W numerze:

ZAMEK W MALBORKU


Dzieje budowlane zamku

Droga do UNESCO

Muzeum od kuchni

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej