Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > XV Polsko-Niemiecka Konferencja i Podróż Studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014”
28.09.2014
XV Polsko-Niemiecka Konferencja i Podróż Studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014”

Słubice, 22-24.09.2014 r.
„Kolonizacja fryderycjańska”


Konferencja ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów.

Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach ANTIKONU polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skuteczne wykorzystanie. Podczas bogatej w treści podróży studyjnej uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję poznania niezwykłości odwiedzanych ziem, ich bogactwa i licznych zabytków. O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem i zachowaniem obiektów o architekturze ryglowej. ANTIKON popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego.

 

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji będzie Kolonizacja fryderycjańska. Poruszana problematyka dotykać będzie zagadnień związanych z kolonizacją fryderycjańską (w cezurze od ok. 1740 r. po początek XIX w.), ze szczególnym uwzględnieniem ziem pogranicza Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Brandenburgii i Meklemburgii. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania 18 referatów, zwiedzenia wystawy towarzyszącej, udziału w podróżach studyjnych i wysłuchania wielu wykładów „przy obiektach”, udziału w wydarzeniach towarzyszących konferencji.

 

Patronat Honorowy

Mathias Brodkorb – Minister Oświaty, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego

Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
Jerzy Ostrouch – Wojewoda Lubuski
Marek Tałasiewicz – Wojewoda Zachodniopomorski
Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
dr Gunter Pleuger – Rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Helmuth Freiherr von Maltzahn – Konsul Honorowy Polski w Schwerinie
Bartłomiej Sochański – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie

 

Partnerzy Projektu
Krajowy Urząd Konserwatora Brandenburgii
Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Collegium Polonicum w Słubicach, Katedra Ochrony Zabytków Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

 

Więcej informacji:
http://antikon.szczecin-expo.pl

 

Biuro Organizatora
SZCZECIN-EXPO TWRPZ
ul. Dworcowa 19/218; 70-206 Szczecin
tel. +48 91 831 49 22; fax +48 91 423 94 71
Agata Lewandowska – Dyrektor Biura
Zarządu
tel. +48 607 925 999; e-mail: agata.lewandowska@
szczecin-expo.org

 

 

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Ukraina - 4/2022

W numerze:

UKRAINA

Wspólne dziedzictwo

Drewniane cerkwie

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej