Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej - Sprawozdanie
03.01.2022
XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej - Sprawozdanie

Po blisko dwóch latach, przekładany z powodu pandemii XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej, odbył się w dniach 20–24 października bieżącego roku. Sercem kongresu było tym razem Centrum Konferencyjne ICE Kraków, partnerami wydarzenia Miasto Kraków, Miasto Zakopane i Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Sala Kameralna, w której może zasiąść 300 osób, w największym stopniu wypełniała się konserwatorami, architektami i inżynierami. Obecni byli także właściciele firm wykonawczych, zrzeszeń i stowarzyszeń oraz świata kultury i nauki. Ustalony prawie dwa lata temu program wystąpień i prezentacji z nieznacznymi zmianami został zrealizowany. Pomimo że impreza odbywała się tym razem w formule zamkniętej, grono słuchaczy dopisało. Dzięki uprzejmości partnera wydarzenia – Miasta Kraków – uczestnicy mieli do dyspozycji funkcjonalną Salę Kameralną oraz dwie mniejsze sale dyskusyjne. Celom cateringowym służyła duża sala usytuowana naprzeciw prelekcyjnej, celom wystawienniczym szeroki korytarz pomiędzy ww. pomieszczeniami. XIX edycja EKIR zgromadziła rekordową liczbę wystawców i uczestników. Trwała też najdłużej ze wszystkich dotychczasowych kongresów, ponieważ do współorganizatorów dołączyło Miasto Zakopane i to dzięki uprzejmości tamtejszych urzędników oraz pomocy Muzeum Tatrzańskiego, znaczna część gości obecnych na kongresie odwiedziła jeszcze stolicę polskich Tatr. Jednak o tej części EKIR-u napiszę Państwu w dalszej części sprawozdania, zachowując chronologię zdarzeń.

Dzień I

Goście zaczęli przybywać już w środę 20 października. W tym samym dniu po południu w hotelu Rubinstein rozpoczęły się pierwsze prelekcje i pokazy. Było ich kilka, trwały około dwóch godzin. Po wspólnej kolacji grupa około 100 osób odwiedziła zakończoną niedawno realizację w kościele i klasztorze oo. pijarów. Goście mogli podziwiać stan aktualny i porównywać go ze stanem przed i w trakcie renowacji, ponieważ 3 lata temu również w trakcie EKIR-u odwiedzaliśmy ten obiekt.

Dzień II

Organizatorzy rozpoczęli z minimalnym opóźnieniem, co po bardzo intensywnym popołudniu i wieczorze dnia poprzedniego należy uznać za sukces. Po oficjalnym otwarciu Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Jerzego Muzyka, cały dzień trwały prelekcje i prezentacje. Kolejni mówcy, korzystając z nowoczesnej infrastruktury technicznej Centrum Kongresowego, informowali o lokalnych pracach i zamierzeniach oraz opisywali realizacje, przekazując przy tym bardzo przydatne informacje techniczno-materiałowe. Całość zdarzeń podobnie jak w latach poprzednich transmitowana była na żywo na stronie https://ekir.pl/

Dzień zakończył się spotkaniem jurorów konkursu Renowator, które odbyło się w podziemiach hotelu Rubinstein. Członkami Jury jak zawsze byli wojewódzcy konserwatorzy zabytków, reprezentanci uczelni i stowarzyszeń, architekci. Dwadzieścia cztery osoby wybrały laureatów w trzech kategoriach, a Samorządowi Konserwatorzy w jednej.

Jury oceniało materiały i osiągnięcia z roku 2019 i 2020, ponieważ nagroda dotyczyła tego okresu i tak też była sygnowana. Przełożenie jej w czasie było li tylko wypadkową panującej pandemii. Posługiwano się kryteriami podobnymi jak w poprzednich edycjach, czyli: właściwościami materiałów, przydatnością stosowanych technologii, rzetelnością wykonanych prac, wartością historyczną odnawianych obiektów i kompleksowością działania ocenianych.

Laureatami zostali:

W kategorii I
„ Za wysoki stopień przydatności do prac renowacyjnych” zwyciężył:

Visbud-Projekt Sp. z o.o.

za:

"System FRCM marki RUREGOLD do wzmacniania konstrukcji obiektów zabytkowych"

Wyróżnienie przyznano firmie:

Sievert Polska Sp. z o.o.

za:

"Szlachetny tynk cyklinowany Kratzputz KP do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich o strukturze drapanej"

W kategorii II
„Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych” laureatem ogłoszono firmę:

Heritage Roof Tiles Sp. z o.o.

za:

"Dach w Domu Solnym w Lubaniu pokryty dachówka karpiówką historyczną"

Wyróżniono:

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

za:

"Konserwacje elewacji Zamku w Łańcucie"

W kategorii III
„Za całokształt dokonań w renowacji obiektów zabytkowych” nagrodę przyznano firmie:

Remmers Polska Sp. z o.o.

w tej kategorii wyróżnienia nie przyznano.

Laureatem nagrody Samorządowych Konserwatorów Zabytków
„Dla najlepszej inicjatywy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami”

został:

IRLaser Sp. z o.o. – za zastosowanie metody oczyszczania laserowego do konserwacji obiektów zabytkowych.

 
Zapraszamy do naszej nowej zakładki:

https://ekir.pl/konkurs-renowator

Dzień III

Podobnie jak dnia poprzedniego od rana wygłaszano referaty. Podobna też była tematyka i zakres prezentacji prac czy zamierzeń. Część konferencyjną zakończyła dyskusja, którą zdominowała tematyka kompetencji konserwatorów sakralnych i ich kontaktów ze świeckimi urzędami konserwatorskimi. Dzień zakończył się odwiedzeniem pałacu Krzysztofory, gdzie gościliśmy dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Krakowa, oraz podziwianiem zbiorów Muzeum Czartoryskich, co umożliwiła nam Dyrekcja Muzeum Narodowego w Krakowie. Wieczorem w hotelu Rubinstein odbyło się wręczenie przyznanych dzień wcześniej nagród i wyróżnień oraz uroczysta kolacja.

Dzień IV

Wyjazd do Zakopanego nastąpił dwoma autokarami. Po drodze odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc, gdzie trwały prace renowacyjne. Następnie kontynuowaliśmy zwiedzanie obiektów znajdujących się wokół Zakopanego i takich, które, choć położone w mieście, na tyle są oddalone od siebie, iż wykorzystanie posiadanych autobusów stało się niezbędne. Przewodnikami w tej niezwykłej podróży były Panie Natalia Skiepko z Muzeum Tatrzańskiego i Paulina Lis – Miejski Konserwator Zabytków Zakopanego.
Zakwaterowanie nastąpiło w kompleksie Antałówka, gdzie oprócz przestrzennych pokoi czekały na nas atrakcje w postaci możliwości korzystania z Aquaparku i SPA. Wieczorem współpracująca z nami Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa była fundatorem wspaniałego koncertu Jagi Wrońskiej, artystki wywodzącej się z Piwnicy pod Baranami. Po artystycznych przeżyciach i męczącym dniu wszyscy obecni udali się na spoczynek.

Dzień V

Od rana udaliśmy się w podgrupach na zwiedzanie ciekawych miejsc Zakopanego. Było nam dane po drodze odwiedzać zarówno obiekty muzealne, sakralne, jak i prywatne udostępnione tylko dzięki uprzejmości właścicieli. W wielu miejscach byliśmy bardzo kompetentnie informowani o historii, problemach i działalności odwiedzanych przez nas obiektów, bezpośrednio przez rezydentów, opiekunów bądź pracowników tam zatrudnionych. EKIR zakończył się zgodnie z planem, po południu 24 października, wyjazdem uczestników do Krakowa.

Podsumowanie

Tegoroczny EKIR był z kilku powodów – które już na wstępie wymieniłem – zdarzeniem wyjątkowym. Przeniesiony w czasie, zgromadził największą ilość firm eksponujących swoje technologie i usługi. Pojawiła się niezwykła jak na ten trudny czas ilość uczestników. Kongres trwał najdłużej ze wszystkich dotychczasowych i zgromadził największą ilość współpracujących instytucji. Odbudował w znacznym stopniu porzucone wskutek pandemii relacje międzyludzkie, z pominięciem wszechobecnego internetu i poczty elektronicznej. Był konserwatywny, ale twórczy i nawskroś nowoczesny. Kongres posiłkował się znakomitymi współpracownikami, k tórzy b ezinteresownie p omagali w jego przebiegu, toteż chcieliśmy jako organizatorzy podziękować imiennie następującym osobom: Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu, Burmistrzowi Miasta Zakopane Leszkowi Doruli, Zastępcy Prezydenta MK ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzemu Muzykowi, Pełnomocnikowi Prezydenta MK ds. Kultury Robertowi Piaskowskiemu, Przewodniczącemu Ogólnopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mirosławowi Boryczko, Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzejowi Szczerskiemu, Dyrektorowi Muzeum Krakowa Michałowi Niezabitowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP – Piotrowi Białce oraz wszystkim prowadzącym sesje, oprowadzającym grupy, prelegentom i uczestnikom. Specjalne podziękowania kierujemy ku Zastępcy Dyrektora Teatru Ludowego w Krakowie Jerzemu Fedorowiczowi od lat wspierającego kongres i Krzysztofowi Pierścionkowi właścicielowi hotelu Rubinstein, którego pokoje i salony są w czasie kongresu do naszej dyspozycji.

Zapraszamy na stronę gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje dot EKIR-u. 

https://ekir.pl/Pozdrawiamy i do zobaczenia na XX Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej 2022!

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Łódzkie - 1/2023

W numerze:

ŁÓDZKIE

Drewniana architektura regionu

Dawne miasta

Infrastruktura poprzemysłowa

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej