Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wystawa zabytków po konserwacji Muzeum KUL
28.11.2022
Wystawa zabytków po konserwacji Muzeum KUL

Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

Wystawa w Muzeum KUL

Wraz z końcem listopada 2022r. zakończyły się prace konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

Dzięki trzem poprzednim dotacjom z MKiDN, udało się poddać konserwacji 32 nowożytne rzeźby sakralne. Celem obecnego zadania była konserwacja 5 zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum KUL: trzech gotyckich rzeźb śląskich, jednej ludowej o nieokreślonej proweniencji, powstałej w okresie nowożytnym, noszącej jednak znamiona poprzedniej epoki oraz XVIII-wiecznego krucyfiksu – luksusowej pamiątki z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL. Krytyczny stan zachowania zabytków zobligował muzeum do pilnej interwencji konserwatorskiej. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w uniwersyteckim nauczaniu o rozwoju sztuki okresu średniowiecza i nowożytności.

Konserwowane rzeźby gotyckie są wybitnymi przykładami średniowiecznej rzeźby polskiej. Do zbiorów muzealnych KUL trafiły wraz z 23 innymi przykładami średniowiecznej i nowożytnej plastyki śląskiej jako dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej w 1956 r. Pochodzący z XVIII w. krucyfiks wykonany z drewna oliwnego, wysadzany macicą perłową i kością słoniową, zdaje się być prawdziwą perełką w polskich zbiorach – kwerenda wykazała istnienie zaledwie kilku sztuk.

Obiekty zostały poddane konserwacji zachowawczej, która zmierzała do zachowania i zabezpieczenia substancji zabytkowej oraz wydobycia walorów historycznych, artystycznych i ekspozycyjnych.

Pokłosiem zadania jest wystawa czasowa „Odzyskany blask, odsłona czwarta”, na którą zapraszamy od 1 do 16 grudnia (w Muzeum KUL) oraz folder prezentujący historię zabytków i kulisy ich konserwacji.

Muzeum KUL czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-16.00

Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,  Gmach Główny,  sala 29

tel. 81 445 40 29

www.muzeum.kul.pl

e-mail: muzeum@kul.pl

Muzeum czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-16.00

Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,  Gmach Główny,  sala 29

tel. 81 445 40 29

www.muzeum.kul.pl

e-mail: muzeum@kul.pl

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie - 2/2024

W numerze:

10 rocznica uznania Zespołu za pomnik historii

50-lecie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

 

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej