Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania zabytkowych murów
27.03.2014
Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania zabytkowych murów

Podczas renowacji murów kamiennych, jak również ceglanych, bardzo często zachodzi potrzeba wymiany fug. Firma quick-mix proponuje, aby w takich sytuacjach stosować Zaprawę do spoinowania na bazie wapna trasowego TKF.


Parametry fizyczne zaprawy TKF, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, skurcz liniowy, szybkość podciągania kapilarnego wody, nasiąkliwość, wysychanie oraz porowatość są zbliżone do zapraw historycznych. Spoiwem używanym do wytwarzania zaprawy jest wapno trasowe Tubag. Wypełniaczem jest piasek kwarcowy o uziarnieniu 0-1,2 mm. Na placu budowy można dodawać do zaprawy TKF piaski rodzime o grubszym uziarnieniu. Standardowo zaprawę produkujemy w kolorach intensywnych. Wykonawca ma możliwość mieszania zaprawy w kolorze intensywnym z zaprawą w kolorze białym. Ułatwia to dopasowanie koloru zaprawy stosowanej podczas renowacji do koloru zaprawy oryginalnej. Poniższa tabelka pokazuje możliwości zmiany nasycenia koloru fugi w zależności od proporcji mieszania zaprawy białej z zaprawą pigmentowaną.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Ukraina - 4/2022

W numerze:

UKRAINA

Wspólne dziedzictwo

Drewniane cerkwie

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej