Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Stanisław Karczmarczyk – laureatem Polskiego Herkulesa 2017
12.03.2018
Stanisław Karczmarczyk – laureatem Polskiego Herkulesa 2017

Aktywność zawodowa laureata nagrody „Buildera” obejmuje trzy kierunki:
a) działalność organizacyjna związana z funkcjonowaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Wykładnikiem tej aktywności jest pełniona obecnie funkcja przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
b) aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym inżynierów poprzez publikacje i opracowywanie zamawianych wykładów na cykliczne konferencje poświęcone zagadnieniom projektowania, jak Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji i Warsztat Rzeczoznawcy Budowlanego. W corocznych konferencjach WPPK w Szczyrku i w Wiśle był pięciokrotnie autorem zamawianych wykładów. W przypadku warsztatów Rzeczoznawcy Budowlanego przygotował zamówione wykłady dwukrotnie;
c) udział w pracach projektowych i przy opracowaniu ekspertyz ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych.

W dorobku zawodowym laureata należałoby podkreślić jego udział w opracowaniu ekspertyz i projektu Modernizacji Muzeum Miasta Warszawy, badania i bieżące oceny stanu zachowania żelbetowej konstrukcji towarzyszące procesowi przebudowy Domu Towarowego Smyk, liczne prace badawcze i projektowe związane z bieżącym utrzymaniem Muzeum w Wilanowie oraz współpracę przy opracowywaniu wymagań konserwatorskich i ocenie przebiegu modernizacji Hali Koszyki.

Pełnił funkcję kierownika programu badawczego dotyczącego oceny stanu zachowania obiektów Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Do grupy znaczących przedsięwzięć należałoby również zaliczyć prace związane z zabezpieczeniem i adaptacją ruin zamku Krzysztopór i ekspozycję konserwatorską ruin dolnego zamku w Czorsztynie.

Angażuje się również w zabezpieczenia i procesy odbudowy cennych obiektów stanowiących dziedzictwo naszej przeszłości na kresach wschodnich, jak obiekty byłego Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego na górze Pop Iwan oraz wielu obiektów klasztornych i kościołów objętych obecnie pracami ratowniczymi w Kamieńcu Podolskim, w Ołyce i w Grodnie.

Aktywne uczestnictwo w ratowaniu obiektów zabytkowych w Polsce i na kresach wschodnich dokumentuje w licznych publikacjach oraz popularyzuje i upowszechnia jako wykładowca na Studiach Podyplomowych z zakresu Konserwacji Zabytków prowadzonych na Politechnice Krakowskiej od ponad 40 lat bez przerwy.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kazimierz Dolny - 3/2018

W numerze:

Przekształcenia układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego

Renesansowe kamienice mieszczańskie

Kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym

Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej