Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Restauracja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
24.09.2017
Restauracja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

W czerwcu 2017 roku rozpoczął się kolejny, trzeci etap prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z projektem ratunkowym w kościele pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy oraz budynkach dawnego klasztoru Zakonu Ojców Reformatów w Węgrowie.

Wnętrze barokowego kościoła, wybudowanego w latach 1693–1715 przez Carla Ceroniego według projektu Tylmana z Gameren, zdobią w kopule freski Michelangela Palloniego. W drewnianym ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks wykonany około 1690 roku, prawdopodobnie przez Andreasa Schlütera, zaliczany do najpiękniejszych w Polsce.

Przeprowadzone dotychczas prace obejmowały restaurację zdegradowanych wypraw tynkarskich elewacji kościoła oraz części elewacji budynków klasztornych. Uzupełnienia dużych ubytków tynków wykonano zaprawą wapienną KEIM Kalkputz-Grob, a następnie ujednolicono powierzchnię ścian drobnoziarnistą zaprawą wapienną KEIM Kalkputz-Fein. Zdezintegrowane warstwy tynków w partiach cokołowych odtworzone zostały przy użyciu zapraw renowacyjnych KEIM Porosan. Powierzchnię ścian pomalowano farbą zolowo- krzemianową KEIM Soldalit-Grob w warstwie podkładowej i KEIM Soldalit w warstwie wierzchniej. Remont konserwatorski dotyczył także kamiennych detali balustrady tarasu wejścia głównego. Zabiegi ujednolicenia kolorystyki uzupełnień piaskowca wykonane zostały laserunkową farbą KEIM Restauro-Lasur, a hydrofobowe zabezpieczenie powierzchni środkiem KEIM Lotexan-N.

Tegoroczne działania konserwatorskie obejmujące ściany wnętrza kościoła poprzedzone zostały pracami sondażowymi, badaniami nawarstwień technologicznych i stratygrafii warstw historycznych oraz ustaleniami dotyczącymi planowanych rozwiązań technologicznych. W ich wyniku wytypowano materiały do napraw wewnętrznych wypraw tynkarskich. Do uzupełnienia spękań użyta została wapienno-cementowa zaprawa KEIM Universalputz i KEIM Universalputz-Fein, natomiast do uzupełnienia ubytków – drobnoziarnista zaprawa KEIM Kalkputz-Fein. Płaszczyzny ścian i sklepienia w obrębie uzupełnień opracowane zostały przy użyciu masy szpachlowej KEIM Dolomitspachtel. Monochromatyczne partie malarskie ścian i sklepienia wykonano farbą wapienną KEIM Romanit, a w partiach cokołowych – farbą krzemianową, przeznaczoną do obiektów zabytkowych, KEIM Quarzil. W toku prac konserwatorskich odnalezione zostały artefakty związane z rodem Krasińskich, fundatorów kościoła.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Gliwice - 2/2018

W numerze:

Gliwice – kilka słów o mieście i jego historii

Dawne żeliwne odlewy artystyczne z Gliwic

Architektura modernistyczna – Gliwice Karla Schabika

Gliwicki Rynek w świetle archeologicznych odkryć

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej