Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Remmers Clean Galena
23.03.2019
Remmers Clean Galena

Miejskie zabrudzenia elewacji są spowodowane osadzaniem się cząstek kurzu, sadzy i pyłów. Cząstki te zawierają szkodliwe dla ludzi metale ciężkie, które mogą reagować z materią kamienia i niszczyć oryginalną powierzchnię architektoniczną. W konserwacji elewacji konieczne są przemyślane procedury czyszczenia, które zmniejszają lub nawet usuwają zabrudzenia, uwalniając jak najmniej zanieczyszczeń i chroniąc substancję oryginalną.

Wyjątkowa metoda czyszczenia
Skutki uboczne czyszczenia elewacji są poważnym problemem. Wadą czyszczenia metodą strumieniowania ścierniwem jest powstawanie pyłu zanieczyszczonego cząstkami wcześniej przywartymi do elewacji. Wadą czyszczenia chemicznego jest duża ilość wody, która jest wprowadzana do podłoża. Ponadto chemiczne środki czyszczące mogą reagować ze spoiwem podłoża, tworząc sole i przebarwienia.

Dobrą metodą wiązania substancji niebezpiecznych dla środowiska bezpośrednio w trakcie procesu czyszczenia jest stosowanie kompresów czyszczących. Clean Galena jest bezemisyjnym kompresem, nie zawiera węglanu amonu ani EDTA. Jako substancje czynne użyte są różnego typu łatwo ulegające biologicznej degradacji, zdolne wiązać jony metali, np. żelaza, miedzi, ołowiu.

Zalety:
– brak zanieczyszczenia pyłem
– niskie obciążenie budynku wilgocią
– brak emisji szkodliwych substancji
– związanie zanieczyszczeń w kompresie i wynikająca z tego dobra utylizacja

W wyniku zastosowania Remmers Clean Galena zanieczyszczenia podłoża są rozpuszczane i migrują razem z rozpuszczalnikami do kompresu, gdzie są wiązane. Zakończenie procesu czyszczenia objawia się wyschnięciem kompresu.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - Nowa Huta - 1/2019

W numerze:

Nowa Huta socrealistyczna

Nowa Huta „podziemna” – schrony

Nowa Huta XXI w. – „na jutro bliskie i jutro dalekie”

Układ urbanistyczny Nowej Huty 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej