Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Rekonstrukcja budynków przedzamcza Zamku Krzyżackiego w Malborku
19.03.2024
Rekonstrukcja budynków przedzamcza Zamku Krzyżackiego w Malborku

Pod koniec zeszłego roku zakończyły się najnowsze prace renowacyjne zespołu zamkowego, które rozpoczęto jeszcze w 2021 roku. Tym razem zrealizowano duży projekt odbudowy dawnych budynków gospodarczych przedzamcza istniejących pierwotnie jeszcze w XIV wieku. Do dzisiaj zachował się tylko ich fragment najbliżej zamku od strony północnej, w którym od lat 90. mieścił się hotel. Reszta zabudowań uległa zniszczeniu po 1945 roku i do rozpoczęcia prac stanowiły one jedynie trwałą ruinę. W zrekonstruowanej części mają mieć swoją siedzibę m.in. biblioteka, Centrum Badań nad Dziedzictwem Pokrzyżackim i pracownie konserwatorskie. W pracach odbudowy budynków aktywny udział brała także firma Hufgard-Optolith jako dostawca systemów renowacyjnych. Ze względu na bardzo duże zniszczenia, największy zakres stanowiły prace murarskie przy wznoszonych na nowo ceglanych ścianach. Do tego celu wybrano technologię zapraw wapienno-trasowych, od lat stosowanych we wszystkich wcześniejszych pracach na zamku. Tym razem jednak zaprawę murarską przygotowano samodzielnie na placu budowy, z wykorzystaniem własnego kruszywa mieszanego z firmowymi spoiwami: wapnem hydraulicznym z trassem Optosan TrassKalk oraz białym cementem pucolanowym z trassem Optosan TrassZement. Tak przygotowana zaprawa w opracowanej przez firmę Hufgard-Optolith proporcjach spełniała konserwatorskie wymagania muru oraz znacznie obniżyła koszty materiału. Na koniec wykonano spoinowanie lica muru fabryczną zaprawą Optosan TrassFuge specjalnie dobraną w kolorze i uziarnieniu.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
ZAMEK W MALBORKU - 1/2024

W numerze:

ZAMEK W MALBORKU


Dzieje budowlane zamku

Droga do UNESCO

Muzeum od kuchni

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej