Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
03.07.2014
Pieskowa Skała

Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej „Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej” to międzynarodowy projekt, realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Beneficjentem jest Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki. Partnerem Projektu jest Norweski Instytut Badań Powietrza NILU.

Projekt obejmuje kompleksowe prace w obrębie zamku w Pieskowej Skale, będącego oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu:

- Przeprowadzenie wielobranżowej konserwacji zamku, w tym: elewacji korpusu głównego, murów i bastionów oraz dziedzińca krużgankowego.

- Przeprowadzenie prac badawczych wystroju wnętrza kaplicy św. Michała Archanioła, w celu rozpoznania jej pierwotnego wystroju oraz wyboru optymalnych metod zabezpieczenia i konserwacji.

- Adaptację pomieszczenia w oficynie zamku na cele edukacyjno-kulturalne oraz zakup w yposażenia.

- Digitalizację wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym.

- Zakup i instalację nośników informacyjnych na dziedzińcu zewnętrznym: infokiosku, mobilnego systemu wystawienniczego, makiety zamku dla osób niewidomych.

Zamek Pieskowa Skała
Pieskowa Skała jest położona w odległości 30 km na północny zachód od Krakowa, w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Zamek od wieków góruje nad malowniczą Doliną Prądnika, wpisując się w niepowtarzalny jurajski krajobraz ze słynną Maczugą Herkulesa. O wyjątkowym charakterze tego miejsca, oprócz naturalnych warunków, stanowi piękno architektury i bogata historia zamku. Pieskowa Skała, której początki sięgają XIV stulecia, czasów króla Kazimierza Wielkiego, urzeka rytmem renesansowych krużganków i potęgą barokowych fortyfikacji bastionowych. Zespół zamkowy w Pieskowej Skale poddany został pracom konserwatorskim i adaptacyjnym od końca lat 40. do początku lat 60. XX wieku, z przeznaczeniem dla obecnej funkcji muzealnej, jako oddziału Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (obecnie Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki). Zakres prac, które wyznaczono w ramach projektu jako priorytetowe, uwzględnia przede wszystkim pogarszający się stan zespołu zabytkowego, potrzebę uporządkowania obsługi ruchu turystycznego oraz konieczność podniesienia jakości usług.


Przedmiot projektu stanowią następujące zadania:

  1. Wielobranżowa konserwacja zamku.
  2. Prace badawcze wystroju wnętrza kaplicy św. Michała Archanioła.
  3. Adaptacja pomieszczenia w oficynie zamku na cele edukacyjno-kulturalne.
  4. Digitalizacja wybranych zbiorów oraz utworzenie wirtualnego muzeum.
  5. Instalacja infokiosku na dziedzińcu zewnętrznym.
  6. Montaż mobilnego systemu wystawienniczego na dziedzińcu zewnętrznym.

Partnerem Projektu jest Norweski Instytut Badań Powietrza NILU. NILU (ENG: NIAR, PL: NIBP) to instytucja, która w ciągu ostatnich 15 lat przeprowadziła wiele szeroko zakrojonych projektów z zakresu badań jakości powietrza i konserwacji dorobku kulturalnego.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Ukraina - 4/2022

W numerze:

UKRAINA

Wspólne dziedzictwo

Drewniane cerkwie

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej