Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Ogólnopolska Konferencja „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – Ochrona dziedzictwa w XXI wieku” w Krakowie
23.03.2019
Ogólnopolska Konferencja „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – Ochrona dziedzictwa w XXI wieku” w Krakowie

Najważniejszym i sztandarowym projektem realizowanym przez Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego jest organizacja corocznej konferencji pod nazwą „Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości”. Pierwsza konferencja odbyła się w marcu 2015 roku.

Na jubileuszowej, V Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości” pragniemy skupić się na problematyce ochrony dziedzictwa w XXI wieku. Chcemy spojrzeć na historyczne doktryny przez pryzmat współczesności, dostrzec zarówno nowe zagrożenia, jak i możliwości. Świeże spojrzenie młodych adeptów nauki na bieżące problemy jest bardzo ważne dla rozwoju opieki nad zabytkami i może nadać nową dynamikę w tym dyskursie.

AKS ODK UJ ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 12 i 13 kwietnia 2019 r. w Krakowie w budynku Instytutu Historii Sztuki UJ przy ul. Grodzkiej 53.

Szczegółowy plan wydarzenia udostępniony zostanie na stronie na FB: @konferencja.dziedzictwo oraz na stronie Koła: @odkuj.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: konferencja.dziedzictwo@gmail.com.

Nasze Koło jest jedynym w Polsce organizującym cykliczną konferencję, która jest nakierowana na interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie ochrony dziedzictwa kulturowego. Konferencja skupia zarówno badaczy cieszących się autorytetem w środowisku naukowym i reprezentujących różne dziedziny zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego (np. historię sztuki, archeologię, antropologię kulturową, prawo), jak i studentów i doktorantów, którzy także reprezentują różne uczelnie i różne kierunki (np. Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Gdański, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), a których zainteresowania oscylują wokół wyżej wspomnianych zagadnień.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - Nowa Huta - 1/2019

W numerze:

Nowa Huta socrealistyczna

Nowa Huta „podziemna” – schrony

Nowa Huta XXI w. – „na jutro bliskie i jutro dalekie”

Układ urbanistyczny Nowej Huty 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej