Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Nowoczesne technologie a rewitalizacja obiektów zabytkowych
25.03.2021
Nowoczesne technologie a rewitalizacja obiektów zabytkowych

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od wielu lat realizuje projekty polegające na opracowaniu i wykonaniu trudno zapalnych replik tkanin dekoracyjnych przeznaczonych do wnętrz rewitalizowanych obiektów zabytkowych.

Podczas rewitalizacji obiektów zabytkowych konieczne jest zachowanie ich historycznego stylu. Zabytkowe dekoracyjne materiały włókiennicze, wykonane z włókien konwencjonalnych, należały do najmniej trwałego wyposażenia wnętrz. Najczęściej uległy całkowitemu zniszczeniu, a informacje na ich temat dostępne są tylko w przekazach ikonograficznych.
Z powodu braku pierwotnego kompletnego włókienniczego wystroju pomieszczeń, projekty plastyczne obejmujące strukturę i kolorystykę opracowywane są na podstawie wiedzy z zakresu historii sztuki, zachowanych elementów wystroju, archiwalnych zdjęć i innych materiałów ikonograficznych.

Bezpieczeństwo

Warunkiem zastosowania w obiektach historycznych materiałów włókienniczych o charakterze odtworzeniowym są nie tylko wymagania stawiane przez konserwatorów dzieł sztuki i muzealników, ale również kryteria dotyczące właściwości palnych i użytkowych.
Ze względu na ochronę dziedzictwa kulturowego i poprawę bezpieczeństwa podczas rekonstrukcji historycznych tkanin obiciowych i dekoracyjnych można nie tylko odtworzyć ich wzornictwo, ale zapewnić dodatkowe właściwości. Współczesne osiągnięcia inżynierii materiałów włókienniczych umożliwiają projektowanie i wykonanie replik tkanych materiałów włókienniczych o właściwościach dostosowanych do ich przeznaczenia, w tym spełnienie kryteriów trudno zapalności, ograniczonej emisji produktów spalania i wysokiej trwałości użytkowej. Wykonane tkaniny poddawane są badaniom w akredytowanych laboratoriach Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Nowe technologie

Projekty plastyczne i techniczne tkanin wykonywane są z wykorzystaniem specjalistycznego programu Arahne Paint oraz Arahne Weave 8 (projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+), natomiast do wytwarzania tkanin o zaprojektowanych rozwiązaniach strukturalnych stosowane są specjalne surowce włókiennicze.
Dodatkowym kryterium do spełnienia w obiektach o charakterze audiowizualnym są właściwości akustyczne oceniane w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa z wykorzystaniem stanowiska do badań metodą fali stojącej, zakupionego w ramach projektu Innowacyjne Włókiennictwo 2020+.

Doświadczenie

Projekty replik tkanin dekoracyjnych przeznaczonych do wnętrz rewitalizowanych obiektów zabytkowych realizowane są w ramach interdyscyplinarnej współpracy specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej, ochrony przeciwpożarowej, konserwacji zabytków oraz historyków sztuki.
Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa wykonał w ostatnim czasie tkaniny przeznaczone na obicia ścian, mebli, elementy dekoracyjne wystroju okien do takich obiektów jak:

• Pałac Karola Poznańskiego, Akademia Muzyczna w Łodzi,
• Pałac Karola i Emila Steinertów w Łodzi,
• Willa Augusta Lentza w Szczecinie,
• Pałac Branickich w Białymstoku, siedziba Uniwersytetu Medycznego,
• Pałac w Rogalinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
• Pałac Herbsta, Muzeum Sztuki w Łodzi,
• Kino ILUZJON w Warszawie (dawne kino STOLICA),
• gmach Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, zakłady naukowe, Wydział Produkcji Doświadczalnej. Prowadzi także procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych. 
Od 1 kwietnia 2019 r. jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Więcej na: https://lukasiewicz.gov.pl/

Projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Załączniki:
Lukasiewicz nowinka.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Wawel - 1/2021

W numerze:

Wawel

Historia – teraźniejszość – przyszłość

Architektura i konserwacja

Skarbiec Koronny

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej