Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Nieruchomość na sprzedaż – Leszek Jarosz, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
05.04.2022
Nieruchomość na sprzedaż – Leszek Jarosz, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków ARCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informuje, że posiada do sprzedaży udziały w wysokości 20/21 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 245 i 247 oraz własności budynków, budowli, sieci i urządzeń zlokalizowanych na gruncie nieruchomości objętej księgą wieczystą LU1I/00053487/1 oraz prawa własności nieruchomości działek gruntu 246/1 i 246/3 objętych księgą wieczystą LU1I/00053984/5. Przedmiotem sprzedaży jest kompleks pałacowo-parkowy położony w Jakubowicach Murowanych, wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/461. Minimalna cena, za którą syndyk może zbyć powyższe udziały w nieruchomości oraz nieruchomość, wynosi 1 925 000,00 złotych netto (słownie złotych: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100). Bliższych informacji o warunkach zakupu nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 601 511 606 lub ze strony internetowej kancelarii syndyka:

https://kancelaria-jarosz.pl/sprzedaz/nieruchomosci

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Podkarpackie - 1/2022

W numerze:

Podkarpackie

Świątynie na Liście UNESCO

Architektura drewniana

Bazylika w Leżajsku

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej