Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Mineralny tynk ciepłochronny TMD firmy quick-mix
22.09.2013
Mineralny tynk ciepłochronny TMD firmy quick-mix

Tynki pokrywają wierzchnie warstwy ścian, sufitów oraz sklepień. Tynki zewnętrzne zabezpieczają podłoża przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, tynki wewnętrzne natomiast chronią podłoża przed oddziaływaniem czynników takich jak para wodna oraz ogień.


Tynki, po odpowiedniej obróbce, pozwalają na uzyskanie wymaganej estetyki poszczególnych elementów budynku. Jednym z rodzajów tynków są tynki ciepłochronne. Wykonuje się je najczęściej na ścianach o niedostatecznej izolacyjności termicznej. Szczególnie zalecane są do ocieplania ścian w budynkach zabytkowych.


Firma quick-mix oferuje Tynk ciepłochronny TMD. Tynk ten produkowany jest na spoiwie wapienno-trasowym oraz na lekkim, mineralnym kruszywie o uziarnieniu 0-2 mm. Dzięki lekkim wypełniaczom zużycie tynku wynosi ok. 5,5 kg/m2/10 mm grubości. Wysoka porowatość powoduje, że tynk jest dyfuzyjny, współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=9. Jednocześnie tynk posiada bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej współczynnik ?=0,09 W/mK. Tynki ciepłochronne układa się najczęściej w dwóch warstwach. Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 40 mm. Po kilku dniach po związaniu warstwy podkładowej można przystąpić do nakładania kolejnej warstwy tynku. Całkowita grubość warstwy tynku ocieplającego nie powinna być jednak większa od 80 mm. W przypadku układania tynkuocieplającego TMD w strefie cokołowej budynku, w miejscach narażonych na oddziaływanie obciążeń mechanicznych zaleca się zwiększyć powierzchniową wytrzymałość tynku poprzez wyszpachlowanie tynku Lekką zaprawą szpachlową MS-KS-K a następnie zatopienie w warstwie szpachli siatki z włókna szklanego.


Tynk ciepłochronny TMD może być również stosowany jako tzw. tynk tracony do odsalania podłoży silnie skażonych szkodliwymi solami budowlanymi. Idealnie nadaje się do tynkowania ścian w budynkach o konstrukcji szachulcowej.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej