Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Konserwacja rzeźb ze zbiorów Muzeum KUL
22.03.2020
Konserwacja rzeźb ze zbiorów Muzeum KUL

Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z końcem roku 2019 zakończyło II etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy figurach ołtarzowych w ramach zadania „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W poprzednim roku konserwacji poddanych zostało dziewięć rzeźb, w tym znakomita artystycznie grupa pięciu apostołów dłuta Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – około 1780), pochodząca prawdopodobnie z rozebranych ołtarzy kościoła oo. Dominikanów w Lublinie. Tegoroczny projekt obejmował zespół czterech nadnaturalnej wielkości rzeźb ołtarzowych przypisywanych jednemu z najsłynniejszych rzeźbiarzy XVIII w. – Janowi Eliaszowi Hoffmanowi (około 1690– 1751), nadwornemu artyście Sieniawskich i Czartoryskich oraz XVII-wieczną figurę św. Michała Archanioła – dzieło bliżej nieokreślonej pracowni. W przypadku ostatniego zabytku nie utrzymał się pogląd, jakoby powstała na Śląsku. Rzeźby hoffmanowskie ukazują kolejno: Ewę przy drzewie poznania dobra i zła, Św. Jana Chrzciciela, nieokreśloną świętą lub personifikację oraz świętego biskupa – być może Św. Stanisława. Wszystkie rzeźby pochodzą z rabunku niemieckiego i po wojnie, jako mienie niczyje, zdeponowane zostały w Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce, skąd w 1956 r. przekazano je na własność KUL jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu historii sztuki. Efekty prac zostały zaprezentowane w ramach pokazu „Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL. Odsłona II” w siedzibie muzeum (Gmach Główny KUL, 13 XII 2019 – 31 I 2020).

Pokazowi towarzyszy katalog zawierający najnowsze ustalenia atrybucyjne i faktograficzne oraz dokumentację konserwatorską z przebiegu prac.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - 1/2020

W numerze:

Bieżące funkcjonowanie Parku Kulturowego Stare Miasto

Park Kulturowy szansą Nowej Huty

Dziedzictwo materialne Krakowa

Krajobraz miast historycznych – o potrzebie zarządzania zintegrowanego

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej