Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Konferencja naukowa "Zabytki i Energia 2021"
14.10.2021
Konferencja naukowa "Zabytki i Energia 2021"

III EDYCJA KONFERENCJI - FOTOWOLTAIKA A OBIEKTY HISTORYCZNE  05 - 06 LISTOPADA 2021

Organizator konferencji jakim jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji „Zabytki i Energia”.

Konferencja poświęcona jest problematyce ochrony i konserwacji budynków historycznych, ich dostosowaniu do aktualnych wymogów użytkowych oraz zużyciu energii i bilansowi energetycznemu.

Procesy termomodernizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy charakterystyk energetycznych przegród w obiektach dawnych mierzą się niezmiennie z wymogami obowiązujących doktryn konserwatorskich. Osiąganie na tym polu kompromisów projektowych i użytkowych jest wobec ciągłego rozwoju nowatorskich technologii zagadnieniem aktualnym, choć złożonym i dynamicznym. Jednoznaczne pogodzenie interesów różnych stron procesu budowlanego na omawianych płaszczyznach nie zawsze okazuje się zadaniem łatwym.

W bieżącym roku odbędzie się trzecia edycja konferencji „Zabytki i Energia”. Tym razem tematem przewodnim spotkań jest fotowoltaika i jej relacja z budynkami historycznymi. Bazując na doświadczeniach europejskich oraz coraz częstszych przykładach polskich, istotnym wydaje się współtworzenie, rozwijanie, a także zdefiniowanie prawidłowego wzorca działań wszystkich stron procesu budowlanego w aspekcie możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w obiektach historycznych. Środowiska projektantów, konserwatorów zabytków, wykonawców oraz użytkowników mogą w tej materii wypracować wielopłaszczyznowy konsensus oparty na wielokryterialnych ocenach zasadności przyjmowanych rozwiązań.

„Fotowoltaika a obiekty historyczne” to zatem głos w dyskusji nad połączeniem tradycji z przyszłością, dawnej substancji materialnej i odnawialnych źródeł energii oraz paradygmatem konserwatorskim i użytkowym. To głos teorii,  praktyki oraz bieżących wyzwań stawianych przez rynek i jego interesariuszy.  Gorąco zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w konferencji!

PROGRAM

05 LISTOPADA 2021

9.30                   Otwarcie konferencji

10:00 – 11.20     I Panel 

​1. "Aspekty prawne zastosowania fotowoltaiki w obiektach zabytkowych" - dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK,
2. "Negatywne aspekty rozwiązań proekologicznych w ochronie zabytków" - dr hab. Monika Bogdanowska
3. "Instalacje fotowoltaiczne w obiektach zabytkowych - koncepcja standaryzacji postępowań konserwatorskich w pracach Narodowego Instytutu Dziedzictwa" - dr Andrzej Siwek
4. “Instalacje PV w budynkach zabytkowych okiem audytora energetycznego” - mgr inż Maciej Surówka                       

11.20 – 11.40     Przerwa

11.40 – 13.00     II Panel 

​1. "Montaż paneli fotowoltaicznych na historycznych budynkach w kontekście dopuszczalnych ingerencji w zabytkową tkankę obiektu" - dr inż. arch. Dominika Długosz
2. "Farma fotowoltaiczna - przykładowa ekspertyza krajobrazowa w miejscowości Radruż w granicach Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego i w obszarach NATURA 2000" - prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
3. "Fotowoltaika w obiektach zabytkowych –interdyscyplinarne wyzwanie na najbliższe lata." - mgr Roman Marcinek
4. "Zabytki fortyfikacji nowożytnej jako wyzwanie konserwatorskie i energetyczne." - dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

13.00 – 13.40     Przerwa obiadowa

13.40 – 14. 40    III Panel            

1. „Ślady środowiskowe fotowoltaiki” - mg inż. arch. Michał Ciuła
2. "BIPV jako forma architektoniczna dla obiektów zabytkowych" - mgr Sylwester Korzeniak
3. "Fotowoltaika, a estetyka" - mgr Bożena Boba-Dyga

14:40                Podsumowanie

06 Listopada 2021​

10:00                Wprowadzenie do warsztatów

10:15 – 13. 00   Warsztaty 

13:00                Dyskusja pokonferencyjna

14:00                Konferencja prasowa

Konferencja odbywać się będzie w trybie hybrydowym, z obowiązkiem rejestracji uczestników.

Stacjonarnie:

Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ul. Szlak 42, 31-153 Kraków

Zdalnie:

Poprzez platformę: clickmeeting

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej: zie.pk.edu.pl

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zachodniopomorskie - 3/2021

W numerze:

Zachodniopomorskie

Kościoły granitowe wokół Morynia

Średniowieczne założenia klasztorne na Pomorzu Zachodnim

Zamki i rezydencje Pomorza Zachodniego

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej