Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Konferencja Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD
05.04.2022
Konferencja Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD

W dniu 25.11.2021 roku w Kraśniku (woj. lubelskie) odbyła się jubileuszowa konferencja Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD podsumowująca 20 lat działalności organizacji. Patronat Honorowy nad wydarzeniem
pełnili Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Burmistrz Miasta Kraśnik Pan Wojciech Wilk oraz Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski. Wydarzenie zostało wsparte przez liczne grono producentów ceramicznych materiałów budowanych, w tym przez tak znane firmy jak LEIER Polska S.A., ZCB Owczary czy Klinkier Przysucha S.A. Konferencja zgromadziła ponad 60 uczestników reprezentujących zarówno branżę producentów ceramicznych materiałów budowlanych, jak
i przedstawicieli uczelni technicznych oraz reprezentantów organizacji branżowych. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Białostockiej. Obecni byli także m.in. reprezentanci Lubelskiej oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na konferencji zaprezentowane zostały bardzo ciekawe i wszechstronne prelekcje. Prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski (PWSZ Tarnów, AGH Kraków) zaprezentował bardzo ciekawe zagadnienie dotyczące czerwonych iłów triasowych wyróżniających się na tle surowców ilastych. Inż. Ryszard Belak (CERBUD) przedstawił w interesujący sposób liczącą 850 lat historię ceramiki czerwonej na ziemiach polskich. Pan Wojciech Owczarzak (OSBN) zaprezentował zyskujące coraz większe
zainteresowanie zagadnienie budownictwa z glin naturalnych niewypalonych. Pan Piotr Lasota reprezentujący Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie przedstawił ciekawy i mający historyczny aspekt temat dotyczący świata lubelskich cegielni od
XIX w. do czasów współczesnych, zaś Panowie Tomasz Rowiński (CERBUD) i Artur Stawski (ZCB Jarosty) w krótkiej prezentacji zasygnalizowali najważniejsze wyzwania i zagrożenia stojące przed branżą małych producentów ceramiki budowlanej. Konferencja była również okazją do podsumowania dwóch dekad działalności Zrzeszenia CERBUD. Przedstawiono najważniejsze osiągniecia organizacji w ciągu minionych 20 lat, uhonorowano osoby zasłużone dla Zrzeszenia oraz dla branży ceramicznej. Zaprezentowano piękno i wszechstronność tradycyjnej ceramiki budowanej. W tej części konferencji gratulacje i życzenia dalszych sukcesów organizatorom konferencji złożyli osobiście m.in. Pan Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Pan Marszałek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Starosta Powiatu Kraśnickiego Pan Andrzej Rolla, Zastępca Burmistrza Miasta Kraśnik Pan Piotr Janczarek oraz Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Podkarpackie - 1/2022

W numerze:

Podkarpackie

Świątynie na Liście UNESCO

Architektura drewniana

Bazylika w Leżajsku

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej