Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > IV Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka
11.12.2019
IV Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka

Prelegenci z całego świata na krakowskiej ASP

Studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nie boją się wyzwań związanych z organizacją poważnych wydarzeń naukowych. W listopadzie br. odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji konserwatorskiej organizowanej przez Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy współpracy z Samorządem Studenckim WKiRDS oraz Samorządem Doktorantów.


Pierwsza konferencja z cyklu odbyła się w 2011, a kolejne w 2013 oraz 2016 roku. Zarząd Koła Naukowego chcąc kontynuować tradycję, podjął decyzję o organizacji kolejnej edycji w 2019 roku. Po wielu miesiącach przygotowań, dzięki zaangażowaniu licznych osób, w dniach 6,7,8 listopada odbyła się: 4th International Conference of Conservation and Restoration of Works of Art. Oficjalnym językiem wydarzenia był angielski. Zaproszenia zostały rozesłane do wielu instytucji na całym świecie. Zainteresowanie okazało się tak duże, że konieczna była selekcja nadesłanych zgłoszeń. Komisja składająca się z profesorów oraz studentów, przeczytała ponad 60 abstraktów, po czym wybrała najlepsze z nich.

Szerokie perspektywy
Na tegoroczną konferencję zostali zaproszeni nie tylko studenci konserwacji, ale również osoby
zajmujące się dziedzinami pokrewnymi m.in. chemią, fizyką oraz historią sztuki. Znajomość tych
dziedzin jest niezbędna dla każdego konserwatora. Organizatorzy chcieli podkreślić fakt, że
konserwacja jest interdyscyplinarnym zawodem, wymagającym szerokiej wiedzy, doświadczenia
oraz współpracy ze specjalistami.
Interesujące statystyki

Podczas trzech dni konferencji odbyło się 5 paneli: 2 dotyczące konserwacji malarstwa, a
pozostałe na tematy konserwacji rzeźby i kamienia, rzemiosła i obiektów archeologicznych oraz
problematyki współczesnej konserwacji. Wygłoszono 25 referatów oraz zaprezentowano 30
posterów podczas dwóch sesji posterowych.

Środowisko konserwatorskie jest dość niewielkie. Dlatego wrażenie robi fakt, że w konferencji wzięło udział ponad 250 uczestników, w tym 52 prelegentów z 38 światowych uczelni i instytutów. Pojawili się reprezentanci z Belgii, Kanady, Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Portugalii, Rosji, Serbii, Hiszpanii, Syrii, Ukrainy, Litwy, Szkocji, Wielkiej Brytanii oraz Tajwanu.

Nie samymi wykładami konferencja żyje
Konferencji towarzyszyły spacery naukowe po Starym Mieście Krakowa prowadzone przez konserwatorów oraz historyka sztuki. Wyjścia te organizowane były przez studentów WKiRDS. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić krakowskie pracownie konserwatorskie w Kościele Mariackim, w Sukiennicach, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP oraz Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych.

Zakończenie w cieniu mistrza
Ostatnim punktem konferencji była prelekcja na temat trwającej obecnie konserwacji Ołtarza Mariackiego, dłuta Wita Stwosza. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję zapoznać się z tym arcydziełem “twarzą w twarz” i zobaczyć z bliska prowadzone prace. Dzięki temu wydarzeniu, studenci z całego świata wymienili się wiedzą oraz doświadczeniami. Co ciekawe, zarząd Koła Naukowego już myśli o organizacji piątej edycji konferencji.

Justyna Machnik

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Powiat poznański - 4/2019

W numerze:

Pomniki historii – ochrona, zarządzanie, monitoring

Drewniane kościoły

Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu.

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej