Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > II Konferencja pt. „Zabytki i Energia”
07.12.2019
II Konferencja pt. „Zabytki i Energia”

W dniach 23–24 września 2019 roku w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24 odbyła się II Konferencja pt. „Zabytki i Energia”. Problematyka konferencji poświęcona była zarówno problemom ochrony, renowacji zabezpieczeniu tynków szlachetnych okresu modernizmu, jak również termomodernizacji.

Konferencja została zorganizowana w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych przez Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki we współpracy z: Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa, Wydziałem Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu dziedzin naukowych (architektury, konstrukcji, chemii, konserwacji zabytków) oraz wykonawcy, konserwatorzy dzieł sztuki i miłośnicy architektury modernistycznej. Konferencja „Zabytki i Energia” połączyła tematykę poświęconą ochronie i konserwacji szlachetnych tynków międzywojnia z tematyką prawidłowej konserwacji i termomodernizacji obiektów modernistycznych. Jej rezultatem była dyskusja, wypracowanie „know-how” postępowania oraz opracowanie i opublikowanie Wytycznych dobrych praktyk ochrony tynków modernistycznych.

„Wytyczne i zalecenia ochrony tynków szlachetnych doby modernizmu” opracowano w zespole: Marcin Furtak, Monika Bogdanowska, Bożena Boba-Dyga, Halina Rojkowska-Tasak.

Konferencji towarzyszyły spacery plenerowe: spacer śladami krakowskiego modernizmu, wyjazd studyjny do Nowej Huty „powojenny modernizm”

Spotkanie zostało objęte patronatami wielu instytucji, organizacji oraz jednostek naukowych w tym Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dr. hab. Magdaleny Gawin, Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa – prof. zw. dr. hab. Jacka Majchrowskiego.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Powiat poznański - 4/2019

W numerze:

Pomniki historii – ochrona, zarządzanie, monitoring

Drewniane kościoły

Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu.

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej