Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > 12. Dni Oszczędzania Energii
23.03.2019
12. Dni Oszczędzania Energii

W listopadzie odbyła się dwunasta konferencja poświęcona oszczędzaniu energii. Jest to wydarzenie na trwałe zamieszczone w kalendarzu najważniejszych konferencji. Organizowane jest cyklicznie od 2001 roku pod stałą nazwą Dni Oszczędzania Energii.

Rosnąca świadomość ekologiczna i ochrona zdrowia, zmieniające się wymagania prawne w zakresie izolacyjności termicznej, akustycznej oraz p.poż, powodują, że konieczna staje się kompleksowa termomodernizacja lub rewitalizacja szczególnie budynków będących pod ochroną konserwatorską, zachęciła organizatorów konferencji do tematu „Głęboka termomodernizacja – wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciwpożarowych”. Tegoroczne 12. Dni Oszczędzania Energii odbyły się 14–15 listopada we Wrocławiu, a ich organizatorami byli: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów.

Konferencja zgromadziła łącznie ponad 500 osób. Swoje wyroby oraz rozwiązania prezentowało dwadzieścia firm. Podczas
dwóch dni wygłoszono ponad 30 wykładów poświęconych minimalizacji skutków smogu przez termomodernizację budynków z wykorzystaniem OZE. Wykłady, prezentacje, konsultacje, porady poprowadzili eksperci z uczelni technicznych, specjaliści branżowi oraz wieloletni praktycy. Główne tematy poruszone na konferencji to: termomodernizacja budynków – możliwości i ograniczenia prawne, techniczne; termomodernizacja budynków i czystość powietrza; projektowanie elewacji z wykorzystaniem tynków ciepłochronnych; konieczność wzmacniania istniejących elewacji oraz technologie mocowań; jakość powietrza i skuteczna zdecentralizowana wentylacja dla istniejących budynków; projektowanie ogrzewania i chłodzenia za pomocą pompy ciepła; charakterystyka energetyczna budynków na warunki techniczne 2019–2021.

Program konferencji oraz wszystkie prezentacje i krótkie wywiady z uczestnikami konferencji są dostępne na stronie www. cieplej.pl. Za szczególnie interesujące uznano wystąpienia poświęcone: nowoczesnym materiałom i metodom izolacji termicznej dachów, wymaganiom stawianym projektowaniu i wykonywaniu termoizolacji od wewnątrz oraz stosowaniu tynków ciepłochronnych od wewnątrz i na zewnątrz. W zakresie stolarki budowlanej zaprezentowano wyniki konkursu TOPTEN Okna 2017, energooszczędne zdecentralizowane sposoby wentylacji i klimatyzacji oraz urządzenia antysmogowe do wentylacji mechanicznej. W zakresie źródeł ciepła przedstawiono doświadczenia ze stosowania pomp ciepła z wykorzystaniem nowoczesnych systemów zarządzania i sterowania energią. Podczas przerw w wykładach poświęconych zagadnieniom „głębokiej” termomodernizacji budynków zabytkowych można było uczestniczyć w pokazach m.in. innowacyjnych elastycznych farby elewacyjnych, „ciepłego” montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz urządzeń do oczyszczania powietrza. Dla osób zajmujących się diagnostyką energetyczną budynku zaprezentowano nowe możliwości techniczne kamer termowizyjnych.

Następna konferencja odbędzie się w listopadzie 2020 roku, do zobaczenia!

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - 1/2020

W numerze:

Bieżące funkcjonowanie Parku Kulturowego Stare Miasto

Park Kulturowy szansą Nowej Huty

Dziedzictwo materialne Krakowa

Krajobraz miast historycznych – o potrzebie zarządzania zintegrowanego

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej