Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Reklama

Działania mające na celu maksymalne rozpropagowanie Renowacji i Zabytków, skuteczne „dotarcie” do grup zainteresowanych czytelników jak i zapewnienie długiego czasu efektywnej obecności na rynku można  podzielić   na trzy kategorie:

  • Bieżący kolportaż - Renowacje i Zabytki rozprowadzane są przez grupę profesjonalnych kolporterów PolPerfect (obsługa EMPIK, Inmedio), Ruch, Kolporter, Garmond Press na terenie całego kraju. Jesteśmy również obecni w punktach sprzedaży związanych z naszym wydawnictwem indywidualnymi umowami - księgarnie naukowe, techniczne i uczelniane, salony prasowe. 
  • Ekskluzywne wydania zebranych numerów z danego roku - po zakończeniu każdego roku kalendarzowego wydawany jest „rocznik” - w formie książki (w skórzanej oprawie), zawierający wszystkie numery Renowacji i Zabytków z danego roku. Książka stanowi nie tylko wartościowy materiał archiwalny, ale również jest ukoronowaniem naszej całorocznej pracy. 
  • Prenumerata - naszymi prenumeratorami są w większości jednostki administracji publicznej, biura projektowe, firmy budowlane, pracownie konserwatorskie.

Czytelnicy - przedstawiciele branż związanych z szeroko pojętymi: budownictwem, architekturą i urbanistyką, konserwacją.

Załączniki:
Cennik_reklam_RiZ.pdf
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Powiat poznański - 4/2016

W numerze:

Renesansowa plastyka sepulkralna w kościołach wokół Poznania

Projekt digitalizacji dziedzictwa archeologicznego powiatu poznańskiego

Rewitalizacja dworców kolejowych w ramach projektu Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej