Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Strona internetowa
www.wapno-info.pl

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego reprezentuje wiodących producentów branży wapienniczej. Członkami Stowarzyszenia są zakłady wapiennicze prowadzące działalność produkcyjną w Polsce i sprzedające swoje produkty.
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność na początku roku 2005, a powstało na bazie wcześniej działającego Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna i jest kontynuatorem wszelkich jego działań na rzecz branży wapienniczej w Polsce.

Symbolem Stowarzyszenia jest amonit, przedstawiciel organizmów, które żyły około 65 milionów lat temu, i wymarły najprawdopodobniej w wyniku katastrofalnych zmian środowiska jakie nastąpiły po zderzeniu Ziemi z meteorytem lub kometą. W tym okresie wymarło 85% wszystkich organizmów żyjących, w tym amonity, a szczątki organizmów uległy skamienieniu tworząc złoża wapieni, w których obecnie prowadzi się eksploatację.
Złoża eksploatowane w Polsce pochodzą z okresów kambru, dewonu, karbonu, triasu, jury.

Najwspanialsze budowle starożytnego świata przetrwały do czasów obecnych. Już w starożytnym Egipcie - ok. 3000 lat p.n.e. używano wapna w zaprawach murarskich. Wznoszące się nad piaskami Sahary pomniki Chefrena, Cheopsa i Mykerynosa zbudowane są z wapienia. Z przełomu VII i VI wieku p.n.e. pochodzą przykłady stosowania wapna w budowlach Babilonu (brama Bogini Isztar). Fenicjanie i Żydzi używali wapna w budownictwie naziemnym. Chiński mur, budowany w II stuleciu p.n.e. jest częściowo zbudowany z cegły łączonej zaprawą wapienną. Świątynie, mosty, budowle fortyfikacyjne to następne dowody stosowania wapna w Chinach.

Na kontynencie europejskim wapno wypalane z morskich muszli, wapieni i marmuru stosowali Grecy. Okres imperium rzymskiego to rozkwit stosowania w budownictwie wapna palonego z różnymi wypełniaczami, głównie z popiołem wulkanicznym. Słynny z czasów cesarza Kaliguli port w Neapolu, wodociągi w Kolonii nad Renem - to sztandarowe przykłady trwałości budowli bazujących na zaprawie wapiennej.

W Polsce przykładami najstarszych budowli z kamienia wapiennego łączonego zaprawą wapienną, zachowanymi do obecnych czasów, są Opactwo Benedyktynów w Tyńcu i Kościół Św. Andrzeja w Krakowie, pochodzące z XI wieku.

Dziś wiemy, że do renowacji budowli historycznych powinien być stosowany materiał o właściwościach najbardziej zbliżonych do elementów odnawianych.

Trwałość budowli bazujących na naturalnych materiałach, jakimi są kamień wapienny i wapno z niego wypalane, powinny dzisiaj stanowić drogowskaz dla przyszłych użytkowników oraz inwestorów.

Artykuły techniczne dostępne na renowacjeizabytki.pl
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - 1/2020

W numerze:

Bieżące funkcjonowanie Parku Kulturowego Stare Miasto

Park Kulturowy szansą Nowej Huty

Dziedzictwo materialne Krakowa

Krajobraz miast historycznych – o potrzebie zarządzania zintegrowanego

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej