Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Schomburg Polska Sp. z o.o.

Strona internetowa
www.schomburg.pl

Grupa SCHOMBURG to ponad 80 lat doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych problemów w zakresie technologii betonu, budowli inżynieryjnych i budownictwa mieszkaniowego.

Naszą dewizą jest indywidualne i fachowe podejście do każdego problemu budowlanego, odpowiednie dla danego obiektu i wymagań stawianych zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora.

SCHOMBURG Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju Doradcy Techniczno-Handlowi pomagają naszym klientom w doborze skutecznych i sprawdzonych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu lub problemu.

Firma SCHOMBURG opracowuje, produkuje i prowadzi sprzedaż produktów i systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach:
- uszczelnień i renowacji budynków
- klejenia okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego/ jastrychy
- rozwiązań dla budownictwa inżynieryjnego
- środków do produkcji i pielęgnacji betonu

W Polsce dystrybucja ma miejsce poprzez dwa oddzielne kanały sprzedaży: SCHOMBURG - bezpośrednia sprzedaż produktów z zakresu chemii budowlanej dla obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i inżynieryjnego i sprzedaż produktów chemii budowlanej poprzez sieć dystrybutorów oraz RETHMEIER - domieszki i dodatki do betonu, barwniki, impregnaty. Te dwie sieci sprzedaży funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Spółki Schomburg Polska w Kutnie.

Kompetencje firmy SCHOMBURG zostały kilkakrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami i certyfikatami.
Firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015

USZCZELNIENIA BUDOWLANE
Decyzja o wyborze stosowanego systemu uszczelnienia zależy między innymi od rodzaju podłoża, wymaganej zdolności przeprężania rys, jak też od warunków atmosferycznych i wielu innych czynników charakterystycznych dla danego obiektu budowlanego. Izolacja powinna być przede wszystkim wodoszczelna, ciągła, zaprojektowana i wykonana z należytą starannością o wszystkie występujące w budowli detale.

Dedykowane produkty:
- mineralne zaprawy uszczelniające – izolacje balkonów, tarasów, zbiorników wodnych, basenów kąpielowych
- izolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- szybkowiążące cementy i zaprawy tamponażowe
- uszczelnienia bitumiczne - izolacje części podziemnych budowli, izolacje pod jastrychami
- uszczelnienia chemoodporne
- masy trwale elastyczne - wypełnienie dylatacji, spoin, przejść rurowych, odpływów, wpustów w ścianach i posadzkach

RENOWACJA BUDOWNICTWA
Na skutek upływu lat oraz zaniechania konserwacji wiele obiektów zabytkowych niszczeje. Jednocześnie w przypadku znacznej części nowych budowli źle zaprojektowano lub wykonano hydroizolacje. Proces destrukcji najczęściej spowodowany jest poprzez silne zawilgocenie będące efektem wnikania wilgoci z gruntu lub uszkodzonych elementów budowli np. dachu czy stolarki.

Z powodu nieskutecznie działających izolacji (poziomych/pionowych) woda dostaje się do przegród budynku, a następnie na skutek kapilarnego podciągania jest transportowana do wyższych części obiektu. Dalszym etapem jest powstawanie wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, następuje destrukcja samego muru. Powstające wewnątrz ściany kryształki soli, powiększając swoją objętość niszczą najpierw warstwy elewacyjne, a następnie strukturę muru. Jednocześnie na powierzchniach ścian mogą pojawić się grzyby i pleśnie. Tego typu zjawiska mogą być przyczyną wielu chorób alergologicznych.

Systemowe rozwiązania oferowane przez firmę SCHOMBURG zabezpieczają przed dalszą degradacją budowli. Należy podkreślić, że efekt taki uzyskamy tylko wtedy, gdy rzetelnie określimy przyczyny degradacji murów, przyjmiemy odpowiednią technologię, a prace budowlane wykonane zostaną przez firmę o dużym doświadczeniu i zgodnie z wytycznymi i normami.

Dedykowane produkty:
- preparaty iniekcyjne
- tynki renowacyjne
- czyszczenie i ochrona elewacji

KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH I Z KAMIENI NATURALNYCH/ JASTRYCHY
W zależności od przewidywanych obciążeń, rodzaju podłoża i miejsca aplikacji można użyć zapraw klejowych i do spoinowania: cementowych lub na bazie żywic reaktywnych. Pierwsze charakteryzują się dobrą dyfuzyjnością i są dostępne w szerokiej gamie kolorów. W porównaniu z epoksydowymi są tańsze i łatwiejsze w obróbce. Natomiast zaprawy na bazie żywic są nienasiąkliwe, odporne na ścieranie i chemoodporne.

Firma SCHOMBURG posiada w swojej ofercie całą gamę zapraw klejowych począwszy od klasy C1 aż do klasy C2 FTE S2 zgodnie PN-EN 12004.

Dedykowane produkty:
- środki gruntujące
- jastrychy, zaprawy szpachlowe, masy samopoziomujące
- zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania

DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU
Sieć RETHMEIER została wyodrębniona w strukturach organizacyjnych SCHOMBURG Polska w roku 1996 i zajmuje się na rynku polskim sprzedażą produktów dla szeroko pojętego rynku betoniarskiego.

Oferta obejmuje:
- domieszki do betonu,
- barwniki do betonu,
- środki antyadhezyjne,
- lakiery,
- impregnaty i środki do pielęgnacji betonu,
- środki do produkcji betonów architektonicznych,
- włókna polipropylenowe.

Głównym odbiorcą domieszek i barwników do betonu są producenci betonów wibroprasowanych. W tym segmencie rynku SCHOMBURG Polska jest wiodącym producentem i dostawcą.

SCHOMBURG POLSKA dba o bezpieczeństwo Pracowników i Klientów dlatego pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zapewnienia jakości (certyfikowane według normy EN ISO 9001).

SCHOMBURG Polska Sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18A, 99-300 Kutno
tel. +48 24 254 73 42
fax +48 24 253 64 27
www.schomburg.pl

Artykuły techniczne dostępne na renowacjeizabytki.pl
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Zachodniopomorskie - 3/2021

W numerze:

Zachodniopomorskie

Kościoły granitowe wokół Morynia

Średniowieczne założenia klasztorne na Pomorzu Zachodnim

Zamki i rezydencje Pomorza Zachodniego

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej