Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Konferencja Naukowa „Zabytki i Energia” (ZiE). 16-17 Listopada 2017.
11.09.2017
Konferencja Naukowa „Zabytki i Energia” (ZiE). 16-17 Listopada 2017.

W dniach 16-17 Listopada 2017, w Krakowie, odbędzie się pierwsza edycja Konferencji Naukowej „Zabytki i Energia” (ZiE). Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - jednostka badawcza Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Konferencja „Zabytki i Energia” została poświęcona problemom użytkowania, adaptacji, przebudów i modernizacji obiektów historycznych w kontekście zużycia i gospodarowania energią. W jej trakcie prezentowane będą rozwiązania technologiczne i materiałowe służące poprawie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, możliwych do zastosowania w substancji zabytkowej. Pierwsza edycja ZiE rozpocznie cykl, w ramach którego środowisko naukowców, zarządców nieruchomości, użytkowników oraz projektantów wymieni doświadczenia a także rozpocznie prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk.

Konferencję „Zabytki i Energia” patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Patronatu konferencji udzielili JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Patronaty medialne: Dziennik Polski, Radio Kraków, Spotkania z zabytkami. Patronat prasowy: Czasopismo „Wiadomości Konserwatorskie”, „Renowacje i Zabytki”. Konferencja została zorganizowania w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji na stronie mlbe.pk.edu.pl

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Gliwice - 2/2018

W numerze:

Gliwice – kilka słów o mieście i jego historii

Dawne żeliwne odlewy artystyczne z Gliwic

Architektura modernistyczna – Gliwice Karla Schabika

Gliwicki Rynek w świetle archeologicznych odkryć

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej