Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.

SCHOMBURG: jakość, pewność, kompetencje, gwarancja

SCHOMBURG Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju doradcy techniczno-handlowi pomagają naszym klientom w doborze skutecznych i sprawdzonych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu lub problemu.

Od roku 2001 firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008.

Firma SCHOMBURG opracowuje technologie, produkuje i prowadzi sprzedaż produktów oraz systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach:

  uszczelnień i renowacji budynków
  klejenia okładzin ceramicznych i z kamieni naturalnych/jastrychy
  budownictwo inżynieryjne
  ochrona powierzchni
  dodatki i domieszki do betonu - RETHMEIER

USZCZELNIENIA BUDOWLANE

Produkty:

 • mineralne zaprawy uszczelniające – izolacje balkonów, tarasów, zbiorników wodnych, basenów kąpielowych
 • izolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych
 • szybkowiążące cementy i zaprawy tamponażowe
 • uszczelnienia bitumiczne - izolacje części podziemnych budowli, izolacje pod jastrychami
 • uszczelnienia chemoodporne
 • masy trwale elastyczne - wypełnienie dylatacji, spoin, przejść rurowych, odpływów, wpustów w ścianach i posadzkach

Decyzja o wyborze stosowanego systemu uszczelnienia zależy między innymi od rodzaju podłoża, wymaganej zdolności przeprężania rys,  jak też od warunków atmosferycznych i wielu innych czynników charakterystycznych dla danego obiektu budowlanego. Izolacja powinna być przede wszystkim wodoszczelna,  ciągła, zaprojektowana i wykonana z należytą starannością o wszystkie występujące w budowli detale.

RENOWACJA BUDOWNICTWA

 

Produkty:

 • preparaty iniekcyjne
 • tynki renowacyjne
 • czyszczenie i ochrona elewacji

Na skutek upływu lat oraz zaniechania konserwacji wiele obiektów zabytkowych niszczeje. Jednocześnie w przypadku znacznej części nowych budowli źle zaprojektowano lub wykonano hydroizolacje. Proces destrukcji najczęściej spowodowany jest poprzez silne zawilgocenie będące efektem wnikania wilgoci z gruntu lub uszkodzonych elementów budowli np. dachu czy stolarki.

Z powodu nieskutecznie działających izolacji (poziomych/pionowych) woda dostaje się do przegród budynku, a następnie na skutek kapilarnego podciągania jest transportowana do wyższych części obiektu. Dalszym etapem jest powstawanie wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, następuje destrukcja samego muru. Powstające wewnątrz ściany kryształki soli, powiększając swoją objętość niszczą najpierw warstwy elewacyjne, a następnie strukturę muru. Jednocześnie na powierzchniach ścian mogą pojawić się grzyby i pleśnie. Tego typu zjawiska mogą być przyczyną wielu chorób alergologicznych.

Systemowe rozwiązania oferowane przez firmę SCHOMBURG  zabezpieczają przed dalszą degradacją budowli. Należy podkreślić, że efekt taki uzyskamy tylko wtedy, gdy rzetelnie określimy przyczyny degradacji murów, przyjmiemy odpowiednią technologię, a prace budowlane wykonane zostaną przez firmę o dużym doświadczeniu i zgodnie z wytycznymi i normami.

KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH I Z KAMIENI NATURALNYCH/ JASTRYCHY

 

Produkty:

 • środki gruntujące
 • jastrychy, zaprawy szpachlowe, masy samopoziomujące
 • zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania

W zależności od przewidywanych obciążeń, rodzaju podłoża i miejsca aplikacji można użyć zapraw klejowych i do spoinowania: cementowych lub na bazie żywic reaktywnych. Pierwsze charakteryzują się dobrą dyfuzyjnością i są dostępne w szerokiej gamie kolorów. W porównaniu z epoksydowymi są tańsze i łatwiejsze w obróbce. Natomiast zaprawy na bazie żywic są nienasiąkliwe, odporne na ścieranie i chemoodporne.

Firma SCHOMBURG posiada w swojej ofercie całą gamę zapraw klejowych począwszy od klasy C1 aż do klasy C2 FTE S2 zgodnie PN-EN 12004. 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

 • gruntowanie/przygotowywanie podkładów
 • żywice i impregnaty
 • masy wyrównawcze i jastrychy
 • zaprawy naprawcze i montażowe
 • klejenie i uszczelnianie rys i pęknięć
 • domieszki i dodatki do zapraw, betonów i jastrychów
 • powłoki malarskie
 • środki czyszczące

SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18 A

99-300 Kutno

tel. 24/ 254-73-42, fax 24/ 253-64-27

biuro@schomburg.pl

www.schomburg.pl

Artykuły techniczne dostępne na renowacjeizabytki.pl
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Muzea Krakowa - 1/2018

W numerze:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum PRL-u

Muzeum Armii Krajowej

Muzeum Narodowe w Krakowie

MOCAK

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej