Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
Nr 4/2015
Remmers Polska Sp. z o.o.
Technologie renowacji architektury Remmers. Wewnętrzna izolacja termiczna iQ-Therm
Inteligentny system termoizolacji wewnętrznej iQ-Therm został opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach, stawianych obiektom, w których elewacje podlegają ochronie konserwatorski…
Nr 4/2015
quick-mix sp. z o.o.
Zastosowania tynków wapiennych TUBAG do remontu zabytkowej elewacji kościoła w Kątach Wrocławskich
Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich ma bardzo bogatą i burzliwą historię, świadczącą o wielkim znaczeniu dla mieszkańców, którzy przez wieki nieustannie …
Nr 4/2015
KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o.
Rawicki ratusz odzyskał blask
Po przeprowadzonym w 2015 r. remoncie ratusz ponownie jest ozdobą rawickiego rynku i oryginalnego układu urbanistycznego. Przy renowacji elewacji wykorzystano farby zolowo-krzemian…
Nr 4/2015
Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w obiektach zabytkowych
Jednym z poważniejszych problemów spotykanych w budownictwie jest wilgoć. Problem ten dotyka także obiektów zabytkowych. Przyczyn powstawania wzmożonego zawilgocenia jest wiele, m.…
Nr 4/2015
Caparol Polska Sp. z o.o.
Odbudowa muru szachulcowego
Zabytki architektury są dziedzictwem twórczej działalności naszych przodków. Firma Caparol zajmuje się ochroną i konserwacją cennych dóbr kultury od chwili swego założenia, czyli o…
Nr 4/2015
Monier Braas Sp. z o.o.
Braas i jego wkład w jakość rzemiosła
Kiedy w okresie transformacji weszły do Polski nowe technologie, był to też moment, gdy pojawiła się konieczność zdobywania wiedzy i umiejętności korzystania z nich. Błędów w stoso…
Nr 4/2015
Firma Konserwatorska Piotr Białko
Przywracanie historycznego wyglądu elewacji – elementu tożsamości miasta
Każdy zabytek ma w swojej historii okres świetności, do którego staramy się odwoływać prowadząc prace restauracyjne. Dla poznańskiego ratusza był to renesans, dla klasztoru dominik…
Nr 4/2015
Baumit Sp. z o.o.
Poznań, miasto pierwszych realizacji firmy Baumit w Polsce
Poznań – jedno z najstarszych miast w Polsce, historyczna i obecna stolica Wielkopolski, pieczołowicie dba o swoje liczne zabytki. Duży udział ma w tym firma Baumit, która uczestni…
Nr 3/2015
Xella Polska Sp. z o.o.
Ocieplenie zabytkowego dworca kolejowego w Leżajsku
Pochodzący z końca XIX wieku (1896 r.) piętrowy budynek leżajskiego dworca to wzorcowy przykład architektury galicyjskiej. Obiekt wpisuje się w ciąg podobnych dworców, m.in. w: Roz…
Nr 3/2015
quick-mix sp. z o.o.
Tynki wewnętrzne na podłożach drewnianych
Kościół w Strupicach w gminie Chojnów został wzniesiony w roku 1806. Wnętrze nawy głównej podzielono dwoma rzędami słupów, na których przed laty wspierały się empory. Obecnie na sł…
Nr 3/2015
Remmers Polska Sp. z o.o.
Technologie renowacji architektury Remmers. Realizacje w Rzeszowie
Od pałacu do szkoły wyższejPałac Wodzickich stoi na granicy Tyczyna i Rzeszowa. Wzniesiony w latach 1862–1869 dla hr. Ludwika Wodzickiego, przebudowany w 1881 r. według projektu zn…
Nr 3/2015
KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o.
Odważny prekursor. A.W. Keim i jego rola w walce o standardy jakościowe dla farb
Gdy pod koniec XIX wieku wytwórcy zarzucili rynek farbami produkowanymi na skalę przemysłową, dość szybko rozpętała się debata na temat trwałości tych wyrobów. Centralną postacią o…
Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - 2/2017

W numerze:

Stary Kraków

Nowa Huta – dziedzictwo kulturowe zwierciadłem historii

Twierdza Kraków jako problem konserwatorski

Wzgórze wawelskie świadkiem historii

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej