Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Schomburg na Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej
21.06.2017
Schomburg na Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej

W jubileuszowym roku 25-lecia obecności na rynku firmy Schomburg Polska z dumą zaprezentowaliśmy nasze stoisko na Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej w Krakowie.

W pierwszym dniu konferencji z ramienia firmy Schomburg prelekcję prowadził Krzysztof Knop, Przedstawiciel Działu Technicznego Schomburg Polska.

Tematem wykładu była „Rola izolacji bitumicznych w procesie renowacji obiektów budowlanych, w tym zabytkowych i sakralnych”. W pierwszej części wykładu zostały omówione kluczowe zagadnienia dotyczące prawidłowego wykonania izolacji na niejednorodnym i nieregularnym podłożu, jakie spotykamy w trakcie prac konserwatorskich przy naszych rodzimych zabytkach. Przedstawiono liczne fotografie prawidłowo wykonanych zabezpieczeń wodochronnych.

W drugiej części prelekcji, stosując zasadę „uczmy się na błędach”, Krzysztof Knop wskazał najczęściej napotykane błędy wykonawcze w przygotowaniu podłoża i zastosowanych materiałów hydroizolacji – co wzbudziło uwagę uczestników konferencji, a następnie przerodziło się w żywą dyskusję.

Na stoisku Firmy zaoferowano doradztwo techniczne oraz materiały informacyjne wszystkim zainteresowanym.

W trakcie dwudniowych obrad stoisko Schomburg Polska było odwiedzane przez grono konserwatorów, którzy poszukiwali rozwiązań technicznych aktualnie restaurowanych przez siebie obiektów. Wsparciem dla zainteresowanych okazały się szeroko prezentowane foldery techniczne wraz z próbkami materiałów stosowanych w trakcie prac renowacyjnych.

Bestselerem EKIR okazał się wydany przez Schomburg Polska „Album obiektów sakralnych”, który został wzbogacony licznymi fotografiami polskich obiektów sakralnych zrewitalizowanych przy użyciu technologii Schomburg i zastosowaniu licznych produktów naszej firmy. Należy nadmienić, iż album rozszedł się w całym dostępnym nakładzie, a swoich fanów ma również w sąsiednich krajach, których przedstawiciele byli obecni na konferencji.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Bydgoszcz - 4/2017

W numerze:

Powstanie i rozwój przestrzenny Bydgoszczy

Kanał Bydgoski

Wyspa Młyńska

Bydgoskie kamienice z przełomu XIX i XX wieku

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej