Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > 8 lat od pierwszej w Polsce aplikacji wewnętrznego systemu ociepleń KEIM iPor
19.12.2017
8 lat od pierwszej w Polsce aplikacji wewnętrznego systemu ociepleń KEIM iPor

W kwietniu 2010 roku na ostatniej kondygnacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy miała miejsce pierwsza w Polsce aplikacja wewnętrznego systemu ociepleń KEIM iPor. W następnych latach systemem tym zostały ocieplone kolejne pomieszczenia seminarium oraz wiele innych obiektów zabytkowych na terenie całego kraju.

Budynek seminarium, położony w południowej pierzei ul. Grodzkiej w Bydgoszczy, został wzniesiony w 1858 roku dla Miejskiej Szkoły Realnej. W okresie międzywojennym w budynku znajdowało się Państwowe Gimnazjum Humanistyczne, a po II wojnie światowej mieściły się tu różne szkoły średnie. W 1968 roku podarowano go Wyższej Szkole Inżynierskiej, późniejszej Akademii Techniczno-Rolniczej, która obecnie nosi miano Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Z czasem do budynku przeniesiono istniejące od 2004 roku Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bpa Michała Kozala.

Budowla nawiązuje do form neogotyckich, z symetryczną bryłą i dwoma ryzalitami na osi, kryta niskim dachem czterospadowym. W ryzalicie frontowym, w przyziemiu, znajdują się otwory drzwiowe w formie potrójnej arkady. Ryzalit zamknięty jest u góry ścianką attykową, zwieńczoną sterczynami. Założenie inwestycji, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków przy ulicy Grodzkiej 18–22 na potrzeby Wyższego Seminarium Diecezji Bydgoskiej, miało na celu przywrócenie wnętrzom walorów historycznych zbliżonych do oryginału. W oparciu o wytyczne projektowe i autorskie architektów Janusza Mikielskiego i Bernarda Kajdasza, pod bezpośrednim nadzorem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy, w 2007 roku rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie.

Pierwszy etap robót objął wszystkie kondygnacje obiektu, łącznie z poddaszem, gdzie wiosną 2010 roku po raz pierwszy w Polsce wdrożono system termoizolacji wewnętrznej KEIM iPor. System ponownie wykorzystano w 2015 roku przy modernizacji sali gimnastycznej oraz w 2017 roku na szczytowych ścianach zewnętrznych dwóch sal wykładowych. Przegrody przed aplikacją systemu zostały wyrównane tynkiem wapiennym KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN.

W 2017 roku wykonano generalny remont parteru, podczas którego wszystkie ściany, a także stropy kondygnacji wykończono tynkiem cienkowarstwowym KEIM UNIVERSAPUTZ-FEIN oraz pomalowano farbami zolowo-krzemianowymi KEIM INNOTOP i KEIM OPTIL. Ściany refektarza na poziomie piwnic zostały pokryte tynkami renowacyjnymi w systemie KEIM POROSAN (WTA). Zabiegi konserwatorskie i prace budowlane wykonano z pietyzmem i należytą starannością, co przełożyło się na pełną, zakończoną sukcesem, realizację założenia inwestycyjnego.

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Muzea Krakowa - 1/2018

W numerze:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum PRL-u

Muzeum Armii Krajowej

Muzeum Narodowe w Krakowie

MOCAK

Mecenas Kultury

06.11.2012 nasze wydawnictwo uhonorowane zostało przez Pana Prezydenta i Radę Miasta Krakowa tytułem:

Mecenas Kultury Krakowa Roku 2011

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Czytaj więcej